Kuldīgas novada vēstis 12.02.2019.

Tā kā Kuldīgas novada būvvaldē laika gaitā saņemti dažādi ierosinājumi par auto stāvvietu, gājēju celiņu un apgaismojuma ierīkošanu dažādos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos, kā arī par teritoriju apsaimniekošanu kopumā, tad nolemts, ka ir nepieciešami kopēji risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāliem. Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone skaidro, ka nolemts sākt ar tā saucamo “Kurzemītes” jeb Gaismas ielas kvartālu, jo no šī kvartāla mājām saņemts visvairāk ierosinājumu. Iepirkumā noskaidrots, ka šī kvartāla labiekārtošanas koncepciju izstrādās ainavu arhitektes Lindas Zaļās vadītais uzņēmums. Aicinājām viņu iepazīstināt ar koncepciju.