Transports

Ģeogrāfiskais novietojums un infrastruktūra

Skatīt lielāku karti

Attālumi līdz nozīmīgām pilsētām:

 • Tallina 462 km;    
 • Viļņa 402 km;
 • Oslo 1212 km;
 • Stokholma 700 km;
 • Helsinki 550 km;
 • Berlīne 941 km;
 • Londona 2035 km;
 • Varšava 746km;
 • Maskava 1076 km.

Attālumi līdz nozīmīgām Latvijas pilsētām:

 • Saldus 52 km;
 • Ventspils 58 km;
 • Talsi 58 km;
 • Liepāja 88 km;
 • Jelgava 132 km;
 • Rīga 155 km.

2013. gada beigās Kuldīgas novada pašvaldības autoceļu kopējais garums bija 824 km, no kuriem 5% bija ar melno segumu un 95% ar grants segumu. Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļas pārziņā esošo valsts autoceļu posmu garums ir 720 km. Valsts autoceļi dalās 3 pakāpēs – valsts galvenie autoceļi (Kuldīgas nodaļas pārziņā tikai autoceļa Rīga – Liepāja posm), valsts reģionālie autoceļi, valsts vietējie autoceļi.

Kuldīgas novadu šķērso šādi valsts reģionālie autoceļi ar melno segumu:

 • P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus;
 • P112 Kuldīga – Aizpute – Līči;
 • P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte;
 • P119 Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne;
 • P121 Tukums – Kuldīga.

Kuldīgas nodaļā lielākais īpatsvars ir valsts vietējiem autoceļiem – 455,46 km jeb 63% no visu autoceļu kopgaruma, valsts reģionālie autoceļi sastāda 34% no visiem autoceļiem, valsts galvenie autoceļi – 3%. Attālumi līdz tuvākajām dzelzceļa stacijām: Skrunda 39km (dzelzceļš Jelgava – Liepāja), Stende – 48km, Saldus – 50km. Izmantojot dzelzceļu, iespējama piekļuve ostām Ventspilī un Liepājā. Attālumi līdz ostām: Ventspils 55km, Liepāja 90km, Rīga 155km. Attālums līdz starptautiskajai lidostai „Rīga” 150km.

Novadu šķērso 0.4kV, 20kV un 100kV elektrolīnijas. Projekta „Kurzemes loks” ietvaros tika rekonstruētas 110kV elektrolīnijas, lai paaugstinātu jauudu līdz 330kV.

< SKATĪT AKTUALITĀTES