Uzņēmējdarbības vides raksturojums

Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktais

  • Pašvaldība ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem paredz, kā un ar kādiem paņēmieniem tiks virzīta uzņēmējdarbības izaugsme attiecīgajā pašvaldībā, jo ar attīstītu uzņēmējdarbību iespējams nodrošināt iedzīvotāju skaita stabilizāciju vai tā pieaugumu.
  • Uzņēmējdarbības nozīme pašvaldības kontekstā ir svarīga, ņemot vērā, ka uzņēmums nodrošina darba vietas un tādējādi noteiktas teritorijas iedzīvotāju labklājības līmenis ir saistīts ar vietējo uzņēmēju aktivitāti.

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 gadam

Stratēģiskais mērķis 3 (SM3): Veicināt daudzveidīgas saimnieciskās aktivitātes, kas rada raksturīgus un atpazīstamus produktus un pakalpojumus:

  • Novada uzņēmējdarbības vide ir piemērota gan uzņēmējdarbības paplašināšanai, gan uzsākšanai.
  • Uzņēmējiem un lauksaimniekiem ir pieejama aktuālākā informācija, konsultācijas un atbalsts.
  • Pateicoties radošo industriju attīstībai, tiek radīti produkti ar augstu pievienoto vērtību.
  • Novadā saražotā produkcija ir konkurētspējīga un pieprasīta vietējā Latvijas un arī starptautiskajā tirgū.
  • Vietējie uzņēmēji ir radoši un inovatīvi.

Kuldīgas novada attīstības programma 2014-2020

Vidēja termiņa prioritāte 4 (VTP4): Uzņēmējdarbības vide:

  • Pašvaldības uzņēmējdarbības vide tiek veidota mērķtiecīgi, izstrādājot un ieviešot dažādus uzņēmējdarbību veicinošus instrumentus.
  • Vietējā nodokļu politika veicina jaunu uzņēmējdarbības uzsākšanu un jau esošo uzņēmumu darbības paplašināšanu.

 uznemju tabula 2020

< SKATĪT AKTUALITĀTES