Reklāmas laukumu nomas tiesību izsole

2015. gada 9. martā plkst. 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā tiks izsolītas reklāmas laukumu Kuldīgas pilsētā nomas tiesības. Izsolīti tiek reklāmas laukumi uz reklāmas objekta, kuri atradīsies pie Kalna un Pils ielas krustojuma. Reklāmas laukumos paredzēts izvietot uzņēmumu, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumus, reklāmu.

Par izsoli interesēties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Nomas maksas izsoles sākumcena – EUR 60.00 gadā bez PVN, par vienu reklāmas laukumu. Izsoles solis EUR 5.00. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 5.00. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2015. gada 9. marta plkst.10.00, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES