Izsolīs nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā

6. janvārī plkst. 11.00 Kuldīgas novada Domes Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā tiks izsolīti pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 10, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 023 0093 (zeme ar ēku-katlumāju, kura ir sliktā tehniskā stāvoklī) kopējā zemes platība 1374 m2 un daļēju Leona Paegles iela 12, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 023 0094, (zeme ar ēku – transformatoru ēku, kura ir sliktā tehniskā stāvoklī ) kopējā zemes platība 948 m2 nomas tiesības.

Par izsoli interesēties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Nomas maksas izsoles sākumcena – par Leona Paegles iela 10, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 023 0093 un par Leona Paegles iela 12, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 023 0094, kā vienotu nomas tiesību izsoles objektu ir EUR 36,00 neskaitot PVN mēnesī. Izsoles solis EUR 2. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15.00. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2014. gada 6. janvāra plkst.10.00, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES