NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS - "ZUŠI", Skrundas pagasts, 4600 m2

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zuši”, Skrundas pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62090020299).  Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62090020134, platība 4600 m2. Dominējošais zemes lietošanas veids – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62090020134 ir iznomāta līdz 2023. gada 1. jūlijam. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 1000 EUR, drošības nauda: 100 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 7. marta  plkst. 13:00 un noslēdzas 2023. gada 6. aprīlī plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.  gada 27. marta plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 100 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Zuši”, Skrundas pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20,00 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv)

IZSOLES NOTEIKUMI

zusi karte

< SKATĪT AKTUALITĀTES