Pašvaldību par brīvu cenu atsavina Ford Focus

Pašvaldību par brīvu cenu atsavina Ford Focus, valsts reģistrācijas numurs GR 4290 par atsavināšanas cenu 490,00 EUR (četri simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā, neskaitot PVN.

Atsavināšana tiks veikta, ja līdz 2023. gada 15. martam (ieskaitot) piesakās viens potenciālais pircējs;

Ja līdz 2023. gada 15. martam (ieskaitot) piesakās vairāk par vienu potenciālo pircēju, tiks virzīts jautājumu uz tuvāko iespējamo Kuldīgas novada domes sēdi par automašīnas atsavināšanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Ja līdz 2023. gada 15. martam (ieskaitot) nepiesakās neviens pircējs, pašvaldība veiks nepieciešamās darbības transportlīdzekļa atsavināšanai metālpārstrādes uzņēmumam.

VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS

< SKATĪT AKTUALITĀTES