PĀRDOD KUSTAMO ĪPAŠUMU – augošu koku cirsmu “Skolotāju pļavas” un “Laidu palīgsaimniecības”, Laidu pagastā, 422,04 m³

Attēlam ilustratīva nozīme

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – augošu koku cirsmu nekustamajos īpašumos “Skolotāju pļavas” un “Laidu palīgsaimniecības”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā. Izcērtamā platība: 1,76 ha, pārdošanai paredzētais apjoms: 422,04 m³, cirtes veidi: kailcirte. Kustamās mantas atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena 29100,00 EUR, drošības nauda 2910,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2022. gada 26. septembrī plkst. 14:00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2022. gada 23. septembra, plkst.12.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas 2910,00 EUR un reģistrācijas maksu 15,00 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: ““Skolotāju pļavas” un “Laidu palīgsaimniecības”, Laidu pag., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (2910,00 EUR), jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

Izsoles noteikumus un informāciju par kustamo mantu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES