PĀRDOD KUSTAMO ĪPAŠUMU – augošu koku cirsmu „Ziedugravas grantskarjeras”, Snēpeles pagastā, 9,64 ha

Attēlam ilustratīva nozīme

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – augošu koku cirsmu nekustamajā īpašumā „Ziedugravas grantskarjeras”, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62900020040. Izcērtamā platība: 9,64 ha, pārdošanai paredzētais apjoms: 1213,75 m³, cirtes veidi: kailcirte un kopšanas cirte. Kustamās mantas atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena 78250,00 EUR, drošības nauda 7825,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2022. gada 26. septembrī plkst. 13:30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2022. gada 23. septembra, plkst.12.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas 7825,00 EUR un reģistrācijas maksu 15,00 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: ““Ziedugravas grantskarjeras”, Snēpeles pag., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (7825,00 EUR), jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

Izsoles noteikumus un informāciju par kustamo mantu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

IZSOLES NOTEIKUMI