PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU – ZEMESGABALU Sūru ielā 21, Kuldīgā, 36329 m2

SŪRU IELA 21 KULDĪGA

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabala daļu Sūru ielā 21, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010240129).  Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62010240170, platība ~ 36329 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 186800 EUR (5,14 EUR par 1 m2), drošības nauda: 18680 EUR, izsoles solis 0,05 EUR par 1 m2 (1817,12 EUR).

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 13. septembrī  plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 13. oktobrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 3. oktobra plkst. 23.59 jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000035590, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Sūru iela 21, Kuldīga, izsole”, nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv, kā arī izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

< SKATĪT AKTUALITĀTES