Pārdod kustamo īpašumu - Ford Transit, 2004. gada

Ford Transit

Atsavinās, pārdodot par brīvu cenu transportlīdzekli – Ford Transit, valsts reģistrācijas numurs FE5531, pirmā reģistrācija veikta 2004., šasijas Nr. WF0LXXGBFL1P05644, transportlīdzekļa tips – pasažieru mikroautobuss. Transportlīdzekļa nobraukums – ap 245 000 km, reģistrācijas apliecības Nr. AF1348562.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – 420.00 EUR (četri simti divdesmit euro, 00 centi) apmērā, neskaitot PVN.

Atsavināšana tiks veikta, ja līdz 2022. gada 15. jūlijam (ieskaitot) piesakās viens potenciālais pircējs.

Ja līdz 2022. gada 15.jūlijam (ieskaitot) piesakās vairāk par vienu potenciālo pircēju, jautājums tiks virzīts uz tuvāko iespējamo Kuldīgas novada domes sēdi par automašīnas atsavināšanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Ja līdz 2022. gada 15.jūlijam (ieskaitot) nepiesakās neviens pircējs, pašvaldība veiks nepieciešamās darbības transportlīdzekļa atsavināšanai metālpārstrādes uzņēmumam un automašīnas noņemšanai no uzskaites.

Novērtējums

< SKATĪT AKTUALITĀTES