Pārdod kustamo īpašumu - CHRYSLER VOYAGER, 2008. gada

CHRYSLER VOYAGER

Kuldīgas novada pašvaldība atsavinās, pārdodot par brīvu cenu, automašību CHRYSLER VOYAGER,

1. valsts reģistrācijas numurs HE3536,
2. pirmā reģistrācija veikta 2008.,
3. šasijas Nr. 1A8GYB2507Y586375.

Atsavināšanas cena – 180 EUR apmērā, neskaitot PVN.

Atsavināšana tiks veikta, ja līdz 2022. gada 16. maijam (ieskaitot) piesakās viens potenciālais pircējs. Ja līdz 2022. gada 16. maijam (ieskaitot) piesakās vairāk par vienu potenciālo pircēju, jautājums tiks virzīts uz tuvāko iespējamo Kuldīgas novada domes sēdi par automašīnas atsavināšanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja līdz 2022. gada 16. maijam (ieskaitot) nepiesakās neviens pircējs, pašvaldība veiks nepieciešamās darbības transportlīdzekļa atsavināšanai metālpārstrādes uzņēmumam un automašīnas noņemšanai no uzskaites.

INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTA LĪDZEKLI

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES