Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli Liepājas ielā 32-5, Kuldīgā

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas ielā 32-5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62019003274). 

Īpašuma sastāvs: kopējā platība 56,6 m2 un kopīpašuma 565/3395 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkās (veikala) ar kadastra apzīmējumiem 6201014001001, palīgēkas – šķūņa ar kadastra apzīmējumu 62010140010002, un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010140010 ar kopējo platību 699 m2. Dzīvoklī ir 2 istabas, atrodas ēkas 2. stāvā; bez ērtībām (dzīvoklī nav ierīkota kanalizācija), dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī; dzīvoklis ir atbrīvots un nav deklarētas personas. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 12 600 EUR, drošības nauda: 1260 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 20. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 20. jūnijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 9. jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000035590, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Liepājas iela 32-5, izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv, kā arī izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES