Pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Kalnliepas”, Laidu pagastā, 2.78 ha

Kalnliepas

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kalnliepas”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62640070161). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62640070161, platība 2,78 ha (lauksaimniecībā izmantojamā zeme (pļavas) – 1,85 ha, meži 0,31 ha, krūmāji 0,05 ha, pārējās zemes 0,57 ha. Dominējošā zemes lietošanas kategorija – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Vidējais LIZ kvalitātes vērtējums ballēs: 30 balles. Zemes īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 8500 EUR, drošības nauda: 850 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 20. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 20. jūnijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.  gada 9. jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 850 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Kalnliepas”, Laidu pag., Kuldīgas nov., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas.

Paziņojums par izsoli ir publicēts elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv, kā arī izlikts labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par dzīvokļa īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

IZSOLES NOTEIKUMI

PLANS Kalnliepas

< SKATĪT AKTUALITĀTES