Pārdod kustamo īpašumu - CHRYSLER VOYAGER

chrystler

Izsolē tiek piedāvāts transportlīdzeklis – Kuldīgas novada pašvaldības bilancē atrodas transportlīdzeklis CHRYSLER VOYAGER:

  • valsts reģistrācijas numurs HE3536,
  • pirmā reģistrācija veikta 2008.,
  • šasijas Nr. 1A8GYB2507Y586375,
  • transportlīdzekļa tips – vieglais pasažieru,
  • reģistrācijas apliecības Nr. AF3233639,
  • Transportlīdzekļa nobraukums – ap 315 000,
  • Auto ir pēc ceļu satiksmes negadījuma, bojāts.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro, 00 centi), neskaitot PVN.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15,00 EUR.

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 25,00 EUR.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu.

Izsoles vieta un laiks – izsole notiks gada 28. jūnijā pulksten 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā.

Reģistrāciju veic katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 63322469.

IZSOLES NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

< SKATĪT AKTUALITĀTES