Pārdod kustamo īpašumu - Volkswagen LT 46, 2003. gada

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība 2021. gada 25. janvārī pulksten 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā, RAKSTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli izsolīs transportlīdzekli Volkswagen LT 46:

  • valsts reģistrācijas numurs FA5351,
  • pirmā reģistrācija ir veikta 29.12.2003.,
  • šasijas Nr. WV1ZZZ2DZ3H011749,
  • transportlīdzekļa tips – pasažieru autobuss,
  • dzinēja tilpums ir 2.5 litri,
  • degviela – dīzeļdegviela,
  • krāsa – balta,
  • transportlīdzekļa nobraukums – 237 430km,
  • reģistrācijas apliecības Nr. AF1965445.

Kustamās mantas izsoles sākumcena 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), neskaitot PVN.

Izsolei līdz 2021. gada 25. janvāra plkst. 13.45 var reģistrēties, iesniedzot piedāvājumu Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba dienās no 9.00–16.00 vai citā laikā, par to iepriekš vienojoties pa tālruni 63350143, vai iesūtot piedāvājumu pa pastu.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 150 EUR.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kurš piedāvās visaugstāko cenu.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES