Pārdod SIA „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” kapitāldaļas

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība pārdod tai piederošās kapitāldaļas Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”, reģ. Nr. 40003134620, kopumā 284 (divi simti astoņdesmit četri) kapitāla daļas jeb 0,1668 % no kopējā sabiedrības daļu skaita (Kapitāla daļu pakete).

Vienas pārdodamās kapitāla daļas cena ir 4,1631 EUR (četri euro un viens tūkstotis seši simti trīsdesmit viens cents). Kapitāla daļu paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena ir 1182,33 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit divi euro un trīsdesmit trīs centi). Maksāšanas līdzeklis – euro.

Kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības ir Sabiedrības dalībniekiem. Ja neviens no dalībniekiem neizmatos pirmpirkuma tiesības, Kuldīgas novada pašvaldība izsludinās kapitāla daļu pārdošanas 2. kārtu, par ko attiecīgi publicēs paziņojumu.

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES