PĀRDOD NEKUSTAMOS ĪPAŠUMUS - ZEMESGABALUS D/B “KURZEMĪTE” 20.04.2020

krzemite

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 

Adrese

Platī-ba

(m²)

Kadastra Nr.

Sākumce-na (EUR)

Nodrošinā-jums

(EUR)

Reģis-trācija (EUR)

Solis

(EUR)

Izsoles sākums

20.04.2020

Kartē norādītais kārtas Nr.

Akāciju aleja 51, Kuldīga, Kuldīgas novads

d/b “KURZEMĪTE”

 

720

 

62010340156

 

1520

 

152

 

15

 

50

 

Plkst. 14.30

 

9

Pūpolu aleja 16, Kuldīga, Kuldīgas novads

d/b “KURZEMĪTE”

 

803

 

62010340284

 

2200

 

220

 

15

 

50

 

Plkst. 15.30

 

10

Pūpolu aleja 18, Kuldīga, Kuldīgas novads

d/b “KURZEMĪTE”

 

664

 

62010340285

 

1800

 

180

 

15

 

50

 

Plkst. 16.00

 

11

Pūpolu aleja 22, Kuldīga, Kuldīgas novads

d/b “KURZEMĪTE”

 

663

 

62010340287

 

1800

 

180

 

15

 

50

 

Plkst. 16.30

 

12

Pūpolu aleja 28, Kuldīga, Kuldīgas novads

d/b “KURZEMĪTE”

 

659

 

62010340290

 

1800

 

180

 

15

 

50

 

Plkst. 17.00

 

13

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 17. aprīļa plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas un reģistrācijas nodevu dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot nekustamā īpašuma adresi.

Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt sev vēlamā laikā vai darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29614518.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamajiem īpašumiem var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirmajā stāvā, pa tālruni 63350143 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..