Izsolīs apbūves tiesības zemesgabalam Graudu ielā 15, Kuldīgā

izsole

Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs apbūves tiesības uz zemesgabala daļu Graudu ielā 15, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra apzīmējums 62010340444, 9217 m2 platībā.

Izsole notiks 2020. gada 17. februārī plkst. 13.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020. gada 12. februāra plkst. 17.00.

Civillikuma 1129.3 pants paredz, ka apbūves tiesība kā lietu tiesība stājas spēkā pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, līdz ar to līdzējiem pēc apbūves tiesības līguma noslēgšanas Zemesgrāmatu likumā un Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 898 “Noteikumu par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūgumu formām” noteiktajā kārtībā ir jāsagatavo nostiprinājuma lūgums par apbūves tiesības ierakstīšanu un jāiesniedz tas attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā.

Saskaņā ar spēkā esošo Kuldīgas novada teritorijas plānojumu zemesgabala daļa atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R1). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

Līgums par apbūves tiesībām stāsies spēkā ar 2020. gada 1. martu. Apbūves tiesības ilgums: 12 (divpadsmit) gadi no līguma spēkā stāšanās brīža.

Apbūves tiesības izsoles sākumcena ir 303 EUR gadā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, drošības nauda 30,30 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 30 EUR. Papildus nomas maksai maksājams nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles uzvarētājs sedz sertificēta vērtētāja SIA “Interbaltija” izmaksas – 90 EUR (bez PVN), kopā 108,90 EUR.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63350413, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

< SKATĪT AKTUALITĀTES