Pārdod nekustamo īpašumu - “Rudzīši”, Vārmes pagastā

izsole rudzisi

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Rudzīši”, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62960070058.Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62960070058, platība 0,81 ha, būves: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62960070058001, platība 278,1 m2, kūts ar kadastra apzīmējumu 62960070058002, platība 110,3 m2, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 62960070058003, platība 123,9 m2. Ēku tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs.

Nosacītā cena 2582,81 EUR, drošības nauda 258,28 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2019. gada 16. decembrī plkst. 14.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019. gada 13. decembra plkst. 11.00, jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas – 258,28 EUR un reģistrācijas maksu – 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB bankas Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Rudzīši”, Vārmes pag., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (258,28 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā pēc izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni +371 22030360.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

< SKATĪT AKTUALITĀTES