Pārdod kustamo īpašumu - transportlīdzekļi IVECO Daily 50

iveco

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod transportlīdzekli IVECO Daily 50.

Izsolē tiek piedāvāts transportlīdzeklis – transportlīdzekli IVECO Daily 50, valsts reģistrācijas numurs GT 962, pirmā reģistrācija 11.09.2007., VIN ZCFC50D0005658257, nobraukums 268000 km. Tehniskā apskate – nav.

Kustamās mantas izsoles sākumcena –1 500,00 EUR.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs –15,00 EUR.

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 150.00 EUR.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot drošības naudu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

IZSOLE NOTEIKUMI

FOTO

< SKATĪT AKTUALITĀTES