Izsolīs nomas tiesības “Skolas nams” un “Rūķi”, Īvandē, 6.82ha zemi un 4 ēkas

ivande

Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs nomas tiesības bez apbūves tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem “Skolas nams” un “Rūķi”, Īvandē, Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā

Izsoles veids – rakstiska izsole, kas tiek organizēta divās kārtās. Pirmā kārta – pretendents ir izpildījis īpašos nosacījumus un atbilst izsoles noteikumu 4. punktā izvirzītajām prasībām. Otrā kārta – piedāvātās cenas un atbilstības labticības kritērijiem vērtēšana.

Nomas objekta sastāvs:

  • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62540020189 daļa 6,82 ha;
  • ēka – skola ar kadastra apzīmējumu 62540020189001 daļa 1568,0 m2 platībā;
  • ēka – sporta zāle ar kadastra apzīmējumu 62540020189002 (platība 515,4 m2);
  • ēka – malkas novietne ar kadastra apzīmējumu 62540020189007, platība 56,0 m2;
  • ēka – klēts ar kadastra apzīmējumu 62540020189005, platība 603,6 m2.

Nomas līguma termiņš – 10 gadi (no 01.10.2019. līdz 30.09.2029.), ar nosacījumu, ka, ja nomnieks ir pildījis Īvandes muižas kompleksa attīstības plānu, finanšu un investīciju plānu, kā arī nomas līguma nosacījumus, nomas līguma termiņu ir iespējams pagarināt vēl uz diviem termiņiem, ar viena termiņa ilgumu 10 gadi. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu pieņemams atsevišķs domes lēmums.

Izsoles nosacītā cena (sākumcena) sastāda 596 EUR mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa, drošības nauda 59,60 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Papildus nomas maksai maksājams nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par piedāvāto nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu (nosacīto cenu).

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019. gada 26. augusta plkst. 18.00. Reģistrāciju veic Izsoļu komisijas sekretāre.

Rakstiskas izsoles piedāvājuma atvēršanas sanāksme notiks 2019. gada 2.  septembrī plkst. 13.00 Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, Domes mazajā zālē.Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63350143, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Būvju tehniskās apsekošanas atzinums (440 mb)

1. pielikums Telpu lietošanas sadalījums Īvandes muižā

2. pielikums Malkas šķūnis stāvu plāns

3. pielikums ZEMES VIENĪBAS DAĻAS NOMAS PLĀNS

4. pielikums RAKSTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

5. pielikums PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLEI

6. pielikums NOMAS LĪGUMS

7. pielikums Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta "RŪKI"

8. pielikums Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta "Skolas nams"

9. pielikums Stāva plāns "Sporta zāle"

10. pielikums Zemes izvietojuma shēma

11. pielikums meža inventarizācija "Skolas nams"

12. pielikums Nodalījumu noraksts

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES