Rakstiskā izsolē pārdod automašīnu Renault Megane

Kuldīgas novada pašvaldība 2017.gada 24.aprīlī plkst. 14 00 rakstiskās izsolēs ar augšupejošu soli izsolīs Kuldīgas novada Sporta skolas kustamo mantu – automašīnu Renault Megane, pirmā reģistrācija 2000. gadā, VF1KA0W0522813229, valsts numurs FD4945, nobraukums 362 630 km. Apskatāma Kuldīgas novada Sporta skolā, vienojoties pa tālruni 29471416.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – 200 EUR (divi simti euro). Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs –  15 EUR. Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 20 EUR.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 ar attiecīgu norādi, lai maksājums būtu identificējams.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta līdz 2017. gada 24. aprīļa 13.45.

Izsoles noteikumi