Rakstiskā izsolē pārdod automašīnu FORD Transit

Kuldīgas novada pašvaldība 2017. gada 24. aprīlī 14.00 rakstiskās izsolēs ar augšupejošu soli izsolīs Kuldīgas novada Sporta skolas kustamo mantu – automašīnu FORD Transit, pirmā reģistrācija 06.08.2001., WFOPXXGBFP1B76689, valsts numurs FM3829, nobraukums 383 577 km. Apskatāma Kuldīgas novada Sporta skolā, vienojoties pa tālruni 29471416.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – 880EUR (astoņi simti astoņdesmit euro). Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 88 EUR.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 ar attiecīgu norādi, lai maksājums būtu identificējams.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta līdz 2017. gada 24. aprīļa 13.45.

Izsoles noteikumi