Rakstiskā izsolē pārdod GAZ 53ACN30 (53A) M 106 A

Kuldīgas novada pašvaldība 2017. gada 24. aprīlī 14.00 rakstiskās izsolēs ar augšupejošu soli izsolīs Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta pārvaldes kustamo mantu transportlīdzekli – GAZ 53ACN30 (53A) M 106 A, pirmā reģistrācija 05.06.1965., kravas ugunsdzēsēju, dzinējs - benzīns, reģistrācijas apliecības Nr. AA184952, valsts numurs AR5347, nobraukums 134000 km, noņemts no uzskaites, tehniskā apskate transportlīdzeklim nav veikta.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro). Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 120 EUR.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 ar attiecīgu norādi, lai maksājums būtu identificējams.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta līdz 2017. gada 24. aprīļa 13.45.

Izsoles noteikumi