Rakstiskā izsolē pārdod transportlīdzekli Otoyol Iveco

Kuldīgas novada pašvaldība 2017. gada 24. aprīlī 14.00 rakstiskās izsolēs ar augšupejošu soli izsolīs Kuldīgas novada Snēpeles pagasta pārvaldes kustamo mantu transportlīdzekli – OTOYOL IVECO M23 CITY, pirmā reģistrācija 1997, autobuss pasažieru, 3 durvis, dīzelis, reģistrācijas apliecības Nr. AE0977378, valsts numurs CP9146, nobraukums 342 582 km, šasijas numurs NMS0638000T600665, tehniskā apskate transportlīdzeklim nav derīga.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – 400 EUR (četri simti euro). Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 40 EUR.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 ar attiecīgu norādi, lai maksājums būtu identificējams.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta līdz 2017. gada 24. aprīļa 13.45.

Izsoles noteikumi