Rakstiskā izsolē pārdod transportlīdzekli Ford Transit

Kuldīgas novada pašvaldība 2017. gada 24. aprīlī 14.00 rakstiskās izsolēs ar augšupejošu soli izsolīs Kuldīgas novada Pelču pagasta pārvaldes kustamo mantu transportlīdzekli – FORD TRANSIT, pirmā reģistrācija 2001, autobuss FDBY, 12 vietas, 4 durvis, dīzelis, reģistrācijas apliecības Nr. AF0170804, valsts numurs EH5077, nobraukums 374 155 km, šasijas numurs WF0HXXGBFH1J86430, bez derīgas valsts tehniskās apskates.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – 1950EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro). Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs –  15 EUR. Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 195 EUR.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 ar attiecīgu norādi, lai maksājums būtu identificējams.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta līdz 2017. gada 24. aprīļa 13.45.

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES