Izsolīs traktoru JUMZ 6KL

2017. gada 20. februārī plkst. 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā tiks izsolītas Kuldīgas novada pašvaldības Gudenieku pagasta pārvaldes kustamā manta – traktors JUMZ 6KL.

Izlaiduma gads 1989., identitātes Nr. 649671, valsts numurs T1569LD.

Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta veikto novērtējumu traktors nav lietošanas kārtībā (nepilnīga komplektācija, nav derīgas tehniskās apskates, citi bojājumi).

Par izsoles objektu interesēties un ar novērtējumu var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Ar traktora tehnisko stāvokli var iepazīties iepriekš vienojoties ar Gudenieku pagasta pārvaldes vadītāju Dainu Bērendi, tālr. 29110760. Objekta izsoles sākumcena – EUR 290. Izsoles solis EUR 30.  Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2017. gada 17. februāra plkst.12.00, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.