Pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli izsolīs traktoru

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 12. decembrī plkst. 13:00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs traktoru JUMZ 6KL.

Traktora izlaiduma gads 1989., identitātes numurs 649671, valsts numurs T1569LD. Traktors ir apskatāms Gudenieku pagasta pārvaldē.

Izsolei jāreģistrējas līdz 12. decembra plkst. 12:00.

Izsoles sākumcena – EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit euro).

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 30,00.Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadmit euro).

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 29,00.

Izsoles noteikumi