Pašvaldība rakstiskā izsolē izsolīs automašīnu OPEL ZAFIRA

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 21. novembrī plkst. 13:00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, rakstiskā izsolē izsolīs automašīnu OPEL ZAFIRA, pirmā reģistrācija 12.02.2003., VIN WOLOTGF7532134030, valsts numurs ER7903, nobraukums 321 000 km, valsts tehniskā apskate – derīga līdz 07.07.2017.

Izsolei jāreģistrējas līdz  21.11.2016. plkst. 12:45.

Izsoles sākumcena – EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit EUR, nulle centi).Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadmit EUR 00 centi).Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 95,00.

Izsoles noteikumi