Pašvaldība izsolīs nekustamo īpašumu – dzīvokli Baznīcas ielā 27-10, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 19. septembrī plkst. 15.00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, rakstiskā izsolē izsolīs pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Baznīcas ielā 27-10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.  6201 900 0111.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena – EUR 1.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2016. gada 19.  septembrim plkst. 14.45.  

Izsoles noteikumi

Dzīvokļa plāns

< SKATĪT AKTUALITĀTES