Pašvaldība izsolīs nekustamo īpašumu – zemesgabalu Zirņu ielā 5, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 19. septembrī plkst. 15.30, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē, ar augšupejošu soli, izsolīs pašvaldības zemesgabalu 1046 m² platībā, Zirņu ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 6201 026 0118 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 026 0085).

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena – EUR 200. Izsoles solis tiek noteikts EUR 20 apmērā.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2016. gada 16. septembrim, plkst. 11.00.

Izsoles noteikumi

Robežu plāns

< SKATĪT AKTUALITĀTES