izsolīs zemesgabala nomas tiesības bez apbūves tiesībām Krauļu ielā 6A, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 15. augustā plkst. 13.00 , Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē, ar augšupejošu soli, izsolīs pašvaldības zemesgabala nomas tiesības bez apbūves tiesībām 4818 m² platībā, Krauļu ielā 6A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 6201 012 0050 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 012 0048).

Nomas tiesību izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 164,78 gadā. Izsoles solis tiek noteikts EUR 15 apmērā.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2016. gada 15. augustā plkst. 11.00.

Izsoles noteikumi

Robežu plāns

< SKATĪT AKTUALITĀTES