Izsolīs nomas tiesības zemesgabalam Laidu pagastā „Pie Pūķiem”

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 9. martā plkst. 14:30, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs pašvaldības zemesgabala - „Pie Pūķiem”, Laidu pag., Kuldīgas nov., kadastra apzīmējums 62640040199, platība 1,3 ha, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Nomas tiesību izsoles sākumcena – EUR 19.50 (deviņpadsmit euro 50 centi) gadā.

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES