Izsolīs automašīnu CITROEN JUMPER

Kuldīgas novada pašvaldība 2016.gada 1.februārī plkst. 13:00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs automašīnu CITROEN JUMPER, izlaiduma gads 2001., VIN Nr.VF7233J5216010202 valsts numurs EE1446, nobraukums 488136 km.

Izsolei jāreģistrējas līdz   01.02.2016. plkst. 11:00.

Izsoles sākumcena – EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro, nulle centi).

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi).

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadmit euro 00 centi).

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro).

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES