Izsolē ar augšupejošu soli izsolīs automašīnu CITROEN BERLINGO

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 11. janvārī plkst. 13:00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs automašīnu CITROEN BERLINGO, vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2003., šasijas Nr.VF7GJWJYB93051391, valsts numurs ET 7013 nobraukums 226 387 km.

Izsolei jāreģistrējas līdz 11.01.2016. plkst. 11:00.

Izsoles sākumcena – EUR 1120.00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro). Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadmit euro 00 centi). Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 112,00 (viens simts divpadsmit euro).

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES