Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, ar kopējo platību 345,90 m2.

Izsoles sākumcena 5450,46 eiro jeb 136,81 sertifikāts, drošības nauda 545,05 eiro.

Izsole notiks 21.12.2015. plkst. 10.00 valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 15.pantā noteikto kārtību.

Privatizācijas pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 07.12.2015. plkst.17.00. K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (piektdienās – līdz plkst.16.00). Drošības nauda jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.

Informācija par objektu: www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr.67021374, 67021343.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES