Izsolē ar augšupejošu soli izsolīs automašīnu MAZDA 6

Kuldīgas novada pašvaldība 2015. gada 30. novembrī plkst. 13:00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs automašīnu MAZDA 6, vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2005., šasijas Nr. JMZGG128261622541, valsts numurs FS2375, nobraukums 208 250 km.

Izsolei jāreģistrējas līdz   30.11.2015. plkst. 11:00. Izsoles sākumcena – EUR 1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadmit euro 00 centi).

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro, 00 centi).

Izsoles noteikumi

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES