Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs automašīnu Renault Megane

Kuldīgas novada pašvaldība 2015. gada 12. oktobrī plkst. 13:30, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs automašīnu Renault Megane, vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2001, šasijas Nr. VF1BA0B0525647409, valsts numurs EJ583, nobraukums 250 317 km.

izsolei jāreģistrējas līdz   12.10.2015. plkst. 11:00.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 260.00 (divi simti astoņdesmit sešdesmit euro, 00 centi).

Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 10,00 (desmit euro), tai skaitā PVN.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadsmit euro).

Drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 26,00 (divdesmit seši euro).

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES