Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs pasažieru autobusu CITROEN JUMPER

Kuldīgas novada pašvaldība 2015. gada 12. oktobrī plkst. 13:00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs pasažieru autobusu CITROEN JUMPER, izlaiduma gads 2001., VIN Nr.VF7233J5216010202, valsts reģistrācijas numurs EE1446.

Izsolei jāreģistrējas līdz 12.10.2015. plkst. 11:00.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro, 00 centi).

Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadmit euro 00 centi).

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 63,00 (sešdesmit trīs euro, 00 centi).

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES