Izsolīs reklāmas laukumu nomas tiesības

2015. gada 16. jūnijā plkst. 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā, tiks izsolītas reklāmas laukumu Kuldīgas pilsētā nomas tiesības. Izsolīti tiek 3 reklāmas laukumi uz reklāmas objekta, kurš atrodas pie Kalna un Pils ielas krustojuma. Reklāmas laukumos paredzēts izvietot uzņēmumu, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumus, reklāmu.

Par izsoli interesēties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Nomas maksas izsoles sākumcena – EUR 60.00 gadā ieskaitot PVN, par vienu reklāmas laukumu. Izsoles solis EUR 5.00. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 5.00.Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2015. gada 15. jūnija plkst.17.00, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.