Darba devēji aicināti pieteikt darbavietas jauniešu vasaras darbiem

vasaras darbs
Foto: Ričards Sotaks

Lai veicinātu Kuldīgas novada skolēnu, kuri ir 16, 17 un 18 gadus veci, nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, arī 2022. gada vasarā no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos jauniešu nodarbinātības programmu.

Projekta ietvaros iespēju strādāt un apgūt darba prasmi varēs izmantot līdz 190 skolēni, kuri ir 16, 17 un 18 gadu veci un kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā.

Pasākumos iesaistītie jaunieši strādās vienu mēnesi, četras stundas dienā – kopumā 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību no darba devēja atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai stundu tarifa likmei par faktiski nostrādātajām stundām. Skolēniem atlīdzību izmaksā un VSAOI par viņiem veic darba devējs, skolēniem izmaksātās atlīdzības summu un 50 % no izdarīto darba devēja VSAOI summas pēc atskaišu iesniegšanas tiek darba devējam kompensētas no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta.

Uzņēmēji, kuri ieinteresēti šovasar nodarbināt jauniešus, aicināti no 6. līdz 29. aprīlim (ieskaitot) pieteikt nodarbināmo skolēnu skaitu, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu.

PIETEIKUMA ANKETA UZŅĒMĒJIEM

Savukārt jaunieši darbam vasarā varēs pieteikties no 19.  aprīļa līdz 19. maijam (ieskaitot). Pieteikuma anketa no 19. aprīļa būs atrodama pašvaldības mājaslapā https://kuldiga.lv/ . Aizpildītu pieteikuma anketu jauniešiem jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) Administratīvās nodaļas speciālistei Baibai Mālniecei vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs.

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi 2022. gada vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav