Aicina uzņēmējus uz sanāksmi par pašvaldības grants seguma ceļu rekonstrukciju (15.11.)

grants seguma ceļu rekonstrukciju
Publicitātes foto.

Kuldīgas novada pašvaldībai ir pieejams publiskais finansējums EUR 28 751,00 apmērā investīcijām pašvaldības grants seguma ceļu rekonstrukcijai Lauku attīstības programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Nosacījumi, pēc kuriem pašvaldībai jāizvirza rekonstruējamie ceļu posmi, noteikti MK noteikumos Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. Noteikumi nosaka, ka rekonstruējamo ceļu posmi jāizvēlas pēc pašvaldības noteiktiem un apstiprinātiem kritērijiem un konsultējoties ar vietējiem uzņēmējiem. Prioritāri ir tie ceļu posmi, kuri apkalpo lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektus, un kuru rekonstrukcija tiek īstenota kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un atbilst pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Sanāksme par pašvaldības grants ceļu rekonstrukciju tiek organizēta Kurmāles pagasta pārvaldē 15. novembrī plkst. 16.00.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav