Noteikts zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izpildes termiņš

zemes iericiba
Foto: https://www.geodezists.lv

Stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, ar kuriem noteikts pašvaldības izsniegto zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu (darba uzdevuma) maksimālais izpildes termiņš. Līdz 2019. gada 4. jūlijam Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības komisijas vai Nekustamo īpašumu nodaļas izsniegto izstrādes nosacījumu (darba uzdevuma) maksimālais izpildes termiņš zemes vienības reālai sadalīšanai vai robežu pārkārtošanai ir 2021. gada 4. jūlijs līdz projekta iesniegšanai pašvaldībā, ja projekta izstrādes nosacījumos nav noteikts cits maksimālais izpildes termiņš. Turpmāk izsniegto zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izpildes termiņš ir divi gadi līdz projekta iesniegšanai vietējā pašvaldībā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav