Uzņēmēju dienas Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība aicina novada uzņēmējus piedalīties pasākumā „Atbalsts uzņēmējiem” un seminārā „Eksporta darbnīca”, kas notiks 28. un 29. maijā Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Pasākuma mērķis ir esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniegt informāciju par aktuālajiem atbalsta instrumentiem, atbalsta programmām un Eiropas Savienības fondu finansējumu uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. gadā, kā arī iepazīstināt ar eksporta uzsākšanas un attīstīšanas teorijas niansēm un praktiskiem piemēriem.

Piedalīties aicinām Latvijas uzņēmumu īpašniekus, eksporta  un mārketinga speciālistus, ka arī citus interesentus, kas plāno uzsākt vai vēlas attīstīt uzņēmējdarbību un eksporta aktivitātes.

Foruma pirmajā dienā, 28. maijā, tiks apskatītas tēmas: Eiropas Savienībasfinansējums uzņēmējdarbībai 2014. –2020. gadā; alternatīvas finansējuma piesaistei investīciju projektiem; ALTUMpiedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem, konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, atbalsta programmas uzņēmuma paplašināšanai; Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalsts uzņēmējiem; Latvijas Garantiju aģentūras finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai; kas jāņem vērā, uzsākot un paplašinot eksportu; mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”.

Lai uzņēmēji varētu iegūt informāciju atbilstoši savām interesēm, foruma pēcpusdienas programma iedalīsies divos paralēlos paneļos: Finansējums jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem; Finansējums uzņēmējiem ar pieredzi.
Piesakoties dalībai foruma pirmajā dienā, lūdzam norādīt, kuru no paneļiem plānojat apmeklēt.

Foruma otrajā dienā, 29. maijā, seminārā „Eksporta darbnīca” tiks apskatītas tēmas: Kompānijasprofils; Uzņēmuma mājas lapa, produktu apraksts, buklets angļu valodā u.c.; Produkti – kā izvēlēties produktus eksportam un kā tos sagatavot (kvalitāte, apjomi, izejvielas, iepakojums, transports utt.); Tirgiuntoizpēte. Kā pētīt tirgu? Informācijas resursi, atbalsta organizācijas. Kāda informācija ir jānoskaidro? Eksportastratēģija. Kāpēc nepieciešams tādu izstrādāt? Kas stratēģijā ir galvenais? Eksportaplānsuntārealizācija. Produkta un iepakojuma pielāgošana tirgum, piemēroti mārketinga materiāli (mājas lapa, produktu katalogi, kas veidoti mērķa tirgus valodā un atbilst mērķa tirgu gaumei, kultūrai, prasībām, u.c.); Saskarsmearārvalstupartneriem. Sarakste, sazvanīšanās, vizītes, kā arī biznesa kultūra un tās īpatnības konkrētajās valstīs.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Pieteikšanās dalībai foruma pirmajā dienā un dalībai „Eksporta darbnīcā” līdz 27. maijam LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv. Kontaktinformācija pa tālr.Ginta Purmale 67039414, 29197390.

Pasākumu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Garantiju aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūciju ALTUM, Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru un Kuldīgas novada pašvaldību.

Pasākuma programma un pieteikšanās anketas http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/forums-atbalsts-uznemejiem-kuldiga

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav