Kuldīgas novada skolēni atkal vasarā varēs strādāt

Foto: Eduards Dambergs

Arī šovasar Kuldīgas novada pašvaldība organizēs jauniešu nodarbinātības projektu, tādēļ aicina uzņēmējus un zemniekus pieteikties skolēnu nodarbināšanai, bet skolēnus – darbam vasaras brīvlaikā.

Iespēja strādāt tiks nodrošināta 16 un 17 gadus veciem jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās vispārizglītojošajās vai profesionālās izglītības iestādēs. Laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam paredzēts nodarbināt līdz 170 jauniešiem, darbu piedāvājot rindas kārtībā. Skolēni uzzinās, kādi ir viņu darba pienākumi, un gūs praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā, strādājot ne vairāk kā 4 stundas dienā, 20 stundas nedēļā vienu mēnesi vasarā un saņemot atlīdzību pēc valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes (2,477 EUR) par faktiski nostrādātajām stundām.

Skolēni tiek aicināti iesniegt aizpildītu anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā Administratīvās nodaļas speciālistei Baibai Mālniecei (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs lietvedei/sekretārei. Dokumenti jāiesniedz no 7. aprīļa līdz 11. maijam.

Savukārt uzņēmēji tiek aicināti no 7. aprīļa līdz 11. maijam B.Mālniecei pieteikt nodarbināmo skolēnu skaitu, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Uzņēmējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, apņemoties segt 50% no darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Skolēni arī paši var ieteikt konkrētu darba devēju, iepriekš vienojoties ar viņu par darbu. Pašvaldības izveidota darba grupa līdz 27. maijam izvērtēs skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas.

Kuldīgas novada pašvaldība pirmo reizi skolēnu nodarbinātības projektu īstenoja 2011. gadā. Kopš tā laika uzņēmēji un zemnieki skolēniem nodrošinājuši 560 darbavietas.

Noteikumi

Pieteikums skolēniem

Pieteikums uzņēmējiem

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav