Iesūtot ziņu uz šo e-pastu, Jūs varat ne tikai uzdot jautājumus, bet arī pierakstīties apmeklējumam pie Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vai pašvaldības speciālistiem.

Rādīt saziņas formu