Jautājiet mums

Lūdzu atbildiet uz manu jautājumu,kā tiks risināta situācija pie vecajām dzirnavām,kur tagad pretējā pusē atvērta kafejnīca.Nav iespējama divvirziena kustība,avārijas būs neizbēgami.

Labdien! Paldies par iesūtīt novērojumu! Kaut gan ceļu satiksmes noteikumu 10. punkts paredz, ka „Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.", tomēr transportlīdzekļu vadītāji ne vienmēr to ievēro, tādēļ tuvākajā Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas sēdē tiks skatīts jautājums par minētā ielas posma aprīkošanu ar apstāšanās aizlieguma zīmēm.

06.05.2015 07:53

Kuldīga pamatoti lepojas ar lidojošajām zivīm-tas priecē. Vai pilsētai nebūtu pa spēkam rumbā pavasaros uzstādīt zivju nārstošanas ceļu?Kaut vai no dēļiem sanaglotu laipu ,lai atvieglotu nokļūšanu augšpus rumbas lielākam daudzumam nārstotgribētāju. Paldies par uzstādīto tālskati-tas arī priecē.

Labdien! Paldies par ierosinājumu, pašvaldība izskatīs iespēju Jūsu ideju īstenot, taču informējam, ka par zivju nārstošanas ceļa uzstādīšanu kopīgi jālemj ar vairākām institūcijām - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, Liepājas reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju

15.05.2015 06:25

Labdien. Sakiet, kāpēc šogad izdevumā "Novada Vēstis" nav ievietota informācija par bērnu vasaras nometnēm? Kur ar šo informāciju var iepazīties? Interesējos par nometnēm vietās, kas iepriekšējos gadus organizēja nometnes, bet izrādās, labākajās pašvaldības finansētajās nometnēs pieteikties vairs nevar, jo vietas aizņēmuši pašvaldības darbinieku bērni, kuriem uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas bija zināms, ka nometnēm ir piešķirts finansējums. Vai nevajadzētu visiem dot vienādas iespējas?

Labdien! Šodien, 30. aprīlī Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti apstiprināja tās 19 nometnes, kuras konkursa kārtībā pretendēja uz pašvaldības finansējumu. Tās organizē biedrības, organizācijas vai individuālas personas. Pārējās nometnes organizē novada skolas, kuras finansējumu šīm nometnēm paredzējušas jau mācību gada sākumā skolas budžetā. Uz šīm nometnēm pieteikšanos izsludina katra skola individuāli, neatkarīgi no Kuldīgas novada pašvaldības. Lūgums par tām interesēties katrā skolā individuāli. Ik gadu laikrakstā “Kuldīgas Novada Vēstis” nometņu kopsavilkums tiek publicētas nākamā numurā pēc Domes sēdes. Šogad tas būs 14. maijā. Lai atbildētu uz Jūsu jautājumu pēc būtības un sniegtu detalizētu informāciju, aicinām Jūs vērsties personīgi Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

30.04.2015 12:24

28.04.2015 07:24. Kādēļ neatbildat arī uz otro jautājumu? Šīs darbības ir nofotografētas ar visu tehniku un bruģa kaudzēm.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība nevar komentēt fotogrāfijas, kuras nav tās rīcībā. Ja vēlaties saņemt korektu atbildi par Jūsuprāt, iespējamām nelikumībām, lūdzu iesniedziet pašvaldībai oficiālu vēstuli ar pievienotajiem, Jūsu rīcībā esošajiem materiālie, lai pašvaldība var veikt vispusīgu un korektu informācijas noskaidrošanu.

29.04.2015 11:10

Kad beidzot tiks nojaukta šī neestētiskā ,,situmnīca,, Domes laukumā un aizvākti akmens stabi? Kam vajadzīga šī neliederīgi izmantotā platība, jo par šādu variantu neviens vairs nejūsmo un ir adresētas arī daudzas iebildes? Interesanti uzināt, kuriem tieši traucēja automašīnu novietošana ielas kreisajā pusē? Vēlamies iedzīvotāju aptauju un izteikt savu viedokli!

Labdien! Pēc rekonstrukcijas rātslaukums ir brīvi pieejams un piemērots ikvienam gājējam tajā skaitā personām ar kustību traucējumiem, kā arī velobraucējiem, izņemot autotransportu, jo laukumu paredzēts izmatot nevis kā stāvlaukumu, bet gan dažādiem sabiedriskiem pasākumiem, koncertiem, tirdziņiem, u.c. aktivitātēm. Tāpat pie laukuma esošajiem ēdināšanas uzņēmumiem šeit ir iespēja izveidot āra terases. Terases izvietošana Baznīcas ielā 2, Kuldīgā ir saskaņota Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Papildus vēlamies informēt, ka Domes ēkas galā (no Strautu ielas puses) ir invalīdu stāvvieta, kā arī autostāvvietas ar laika ierobežojumu apmeklētājiem.

06.05.2015 08:06

Labdien! Sakiet lūdzu,kā tiks risināts jautājums par stāvlaukumu pie jaunās kafejnīcas ,,Cafe Tilts,,?Pašlaik tur notiek bardaks,mašīnas stāv abās ceļa pusēs.Braucamā daļa tiek aizņemta,un izbraukt ir tikpat kā neiespējami jau vienai automašīnai,par samainīšanos ar pretī braucošo nav ko domāt.Tā jau laikam mums Kuldīgā ir ,vispirms darām,tad domājam.

Labdien! Paldies par iesūtīt novērojumu! Kaut gan ceļu satiksmes noteikumu 10. punkts paredz, ka „Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.", tomēr transportlīdzekļu vadītāji ne vienmēr to ievēro, tādēļ tuvākajā Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas sēdē tiks skatīts jautājums par minētā ielas posma aprīkošanu ar apstāšanās aizlieguma zīmēm.

06.05.2015 07:53

Kādēļ atkal rakstat nepatiwsības? 17.04.2015 11:17. Jūs rakstat, ka laukums pie ,,Pīlādzīša,, pieder pašvaldībai! Tātad lūdzu uzrādiet Zemesgrāmatas un kadastra datus, par piederību un Pers. konta nummurus par piederību! Kādēļ šie paši ,,Zaļie vīriņi,, kuri strādā uz laukuma, ar šiem pašiem materiāliem liek bruģi un labiekārto ,,Simras,, teritoriju? Ja laukums, kā sakāt ir pašvaldības, tad kā ar pašvaldības līdzekļiem var labiekārtot privātu teritoriju? Tikai ne atkal atrunas!

Labdien! Atkārtoti norādām, ka stāvlaukums pie kafejnīcas „Pīlādzītis” ir pašvaldības īpašums. Par informāciju varat pārliecināties zemesgrāmatas mājas lapā https://www.zemesgramata.lv/, sadaļā „meklēt īpašumu zemesgrāmatā”. Nekustamā īpašuma kadastra Nr.6201 021 0103. Savukārt par nelielo zemes gabalu, uz kura ir stāvlaukums un kas pieder citam īpašniekam, ir noslēgts nomas līgums par labu pašvaldībai ar apbūves tiesībām. Niansētākas detaļas par stāvlaukuma būvniecības norisi varat uzzināt vēršoties pie Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas projektu speciālista Uģa Cepurīša pieņemšanas laikos pirmdienās no 15 līdz 18 un ceturtdienās no 9 līdz 12, vai rakstot uz e-pastu ugis.cepuritis@kuldiga.lv.

28.04.2015 07:24

Labdien! Sakiet lūdzu ,kur var uzzināt kam pieder nekustamais īpašums vai arī kas to apsaminieko.

Labdien! Īpašnieku ir iespējams noskaidrot zemesgrāmatu nodaļās un zemesgrāmatas mājas lapā https://www.zemesgramata.lv/, sadaļā “meklēt īpašumu zemesgrāmatā”. Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajiem īpašumiem – Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā.

27.04.2015 07:40

Labdien, šobrīd rakstu savu bakalaura darbu, par tēmu "Ilgtspējīga biomasas lietojuma analīze Ventspils novadā", un vienā no punktiem man ir jāsalīdzina esošā situācija ar citiem novadiem.Man no Jūsu novada ir pieejami dati par 2012.gadu. Tāpēc jautājumi ir sekojoši: 1. Vai no 2012. gada ir nomainītas kādas apkures iekārtas? ja jā, tad no kāda resursa uz kādu? 2. Vai ir kaut kur pieejami malkas/šķeldas iepirkumi un ar kādām firmām ir noslēgti šie līgumi? 3. Kādi ir galvenie noteikumi, lai parakstītu malkas/šķeldas iepirkuma līgumu ar firmām? Vai Jūs labprātāk izvēlētos vietējo malkas/šķeldas piegādātāju firmu vai ārpus novada robežām, kāpēc? Ceru uz Jūsu atsaucību, Ar cieņu, Alise Ķierpe

Labdien! 1. 2012. gadā ekspluatācijā tika nodota koģenerācijas stacija Stacijas ielā 6., kurai kā kurināmais siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda. Varētu teikt, ka ar koģenerācijas stacijas uzbūvēšanu tiešā veidā neviena iekārta no iepriekš lietotajām netika nomainīta, taču atsevišķos periodos siltumenerģijas ražošana tika aizstāta- iepriekš ražoja Lapegļu 8 katlu māja, tagad gan tā, gan Stacijas 6. Abas katlu mājas Kuldīgas pilsētā darbojas ar šķeldu kā kurināmo. 2. Gan malkas, gan šķeldas iepirkumiem tiek rīkota sarunu procedūra, lai ar piegādātājiem vienotos gan par cenu, gan piegādes noteikumiem, gan apmaksas un citiem jautājumiem. Ar iepirkumu dokumentiem var iepazīties vēršoties klātienē pie SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja A.Roberta. Līgumi par šķeldas piegādēm šobrīd noslēgti ar 15 uzņēmumiem (tostarp zemnieku saimniecībām) – lielākie – SIA "Energoparks", SIA "Daibi", SIA "Palleteries", SIA "Ekomežs”, savukārt par malkas piegādēm noslēgti 3 piegādes līgumi. 3. Galvenokārt spēja par savstarpēji nolīgtiem nosacījumiem (cena, apmaksas dienas, piegādes kārtība, u.c) piegādāt kvalitatīvu kurināmo. No vietējiem piegādātājiem (ja būtu tāds kritērijs) izvēle būtu vairāk emocionāla - atbalstīt vietējos ražotājus, bet mēs vadāmies pēc racionāliem apsvērumiem - lai nosacījumi būtu izdevīgāki SIA "Kuldīgas siltumtīkli" un līdz ar to arī klientiem. Piegādātāji ir gan Kuldīgas novadā reģistrēti komersanti, gan tādi, kuri ir reģistrēti citur, taču arī tie, kas nav reģistrēti Kuldīgas novadā šķeldu piegādā no vietējo ražotāju cirsmām, zāģētavām un rezultātā sanāk, ka tāpat atbalstām vietējos. Tas, ka piegādātais kurināmais, ar retiem izņēmumiem, ir saražots šeit - Kuldīgas novadā, ir ekonomisku apsvērumu dēļ - jo tālāk jāved, jo lielākas transporta izmaksas.

27.04.2015 11:08

Labdien! Sakiet,lūdzu, vai tiešām nav iespēja kaut kā kontrolēt rotaļlaukuma "Ābolītis" apmeklētājus? Šķiet,ka laukums ir domāts bērniem līdz 4gadiem,bet lielākā daļa bērnu tur ir ap 7/8gadiem.

Labdien! Estrādes parkā bērnu rotaļu laukums „Ābolītis” ir paredzēts bērniem no 1 līdz 4 gadu vecumam. Šogad paredzēts finansējums videonovērošanas sistēmu ierīkošanai parka teritorijā pie esošajiem un plānotajiem rotaļu laukumiem, kas situāciju varētu uzlabot. Informējam, ka šobrīd pašvaldības policijai maršrutā ir iekļauta Kuldīgas pilsētas estrādes parka ikdienas apsekošana.

28.04.2015 06:08

Vai arī šogad netiks sakopti mazie zāliena laukumiņi,kas atdala Krasta ielu un gājēju celiņu?Svētdien tur mašīnas novietoja ļoti daudz tūristu,un domāju,ka pirmais iespaids par Kuldīgu ir sabojāts.Tāpat Krasta ielā vajadzētu kādu atkritumu urnu.Vēl grbu jautāt,vai tiešām Krasta ielā mašīnas ir jānovieto abās ielas pusēs?Iela ir diezgan gara un ja vidū satiekas divi auto ,tad ir grūti samainīties,un veidojas nepatīkamas situācijas!Domāju,ka tūrisma sezonā gan ceļu,gan pašvaldības policijai vajadzētu vairāk kontrolēt,kā Pārventā un pie Pils parka tiek novietotas mašīnas,jo reizēm ceļu satiksmes noteikumi tiek pilnīgi ignorēti.Tā radot gan neērtības,gan bīstamas situācijas.

Labdien! Zaļā zona starp ietvi un brauktuvi ir nodota apsaimniekošanā „SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi” un atbildīgais pašvaldības speciālists pakontrolēs, vai tiek veikta teritorijas kopšana. Ņemot vērā, ka šobrīd tiek rekonstruēts stāvlaukums pie „Pīlādzīša”, brīžiem automašīnas tiek novietotas abās Krasta ielas pusēs. Ceram, ka pēc laukuma labiekārtošanas situācija uzlabosies, kā arī aicināsim policijas pārstāvjus pievērst uzmanību apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanai pilsētā.

27.04.2015 07:42

Labdien! Kādi noteikumi jaievēro uzstādot novērošanas kameru pie daudzīvokļu mājas, vai tās uztādīšana ir jasaskaņo ar pāŗejiem iedzīvotājiem?

Labdien! Ministru kabineta noteikumi Nr.305 (Rīgā 2009.gada 7.aprīlī (prot. Nr.23 15.§)) “Kārtība, kādā veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu glabāšana un publiskošana” nosaka kādā veidā un kas drīkst uzstādīt videonovērošanas kameras pie daudzdzīvokļu mājas durvīm. Vienlaicīgi norādām, ka par kameru uzstādīšanu ir jālemj daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju kopsapulcē.

21.04.2015 13:53

Sveiki, man ir tāds jautājums - iepazīstoties ar Kuldīgas pašvaldības struktūru, pamanīju, ka domes priekšsēdētājai ir divi vietnieki un viens palīgs, kā arī vienam no vietniekiem ir vēl viens palīgs. Kopā sanāk 4 priekšsēdētājas palīgi tādai mazai pašvaldībai, kā Kuldīga. Paanalizējot tālāk, redzams ka domes priekšsēdētājas palīgs ir cien. Bērziņas kundzes dēla draudzene. Norobežojoties no jebkādām spekulācijām, gribētos zināt, kādi ir palīga darba pienākumi, vai šai vakancei tika izsludināts konkurss un kādēļ palīdzes alga neparādās pie pārējiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem tiek katru mēnesi norādīta alga? Vai tiešām visatļautība ir sasniegusi jaunu līmeni arī mazajā Kuldīgā, kur Dome tiek pataisīta par privātu biznesu, kur pieņem darbā visus savus radiniekus, bet tajā pašā laikā Kuldīga ir augstākais bezdarba līmenis Kurzemē. Paldies par atbildi.

Labdien! Kuldīgas novada Domes vadības struktūra ir izveidota 2009. gadā – līdz ar novada izveidi. Pašvaldību vēlēšanās Kuldīgas novadā tiek ievēlēti 17 deputāti, kas no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un divus vietniekus. Viens vietnieks vada Attīstības komiteju, atbild par 13 lauku pagastiem, kā arī pašvaldības saimnieciskajiem uzņēmumiem, otra vietnieka pārziņā ir pašvaldības budžeta plānošanas un finanšu vadības jautājumi un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadība. Abi vietnieki, tāpat kā deputāti ir vēlēti uz noteiktu termiņu. Pašvaldības amata vienība palīgs (sekretāre) ir administrācijas darbinieki, kurus darbā pieņem administrācijas vadītājs – pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldībai ir tiesības pieņemt speciālistus un tehniskos darbiniekus, nesludinot konkursu. Priekšsēdētājas palīga darba pienākums ir organizēt visas Domes vadības tikšanās, pasākumus, iedzīvotāju pieņemšanas, kā arī viesu un delegāciju uzņemšanas, protokolēt Reliģisko lietu konsultatīvās padomes, Senioru padomes u. c. sēdes. Priekšsēdētāja vietnieka palīgs organizē iedzīvotāju iniciatīva konkursu „Darīsim paši”, atbild par e-talonu ieviešanu Kuldīgas novadā, kā arī atbild par Kuldīgas vecpilsētas graustu jautājumu risināšanu. Atalgojumi atbilstoši valstī noteiktajam tiek publicēti amatpersonām. Ja Domes darbinieks nav valsts amatpersona, atalgojums netiek publicēts. Atbildot par bezdarba līmeni, pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, Kuldīgas novadā nav augstākais bezdarba līmenis Kurzemē.

11.07.2016 14:40

Tātad, šādām rekonstrukcijām pietiek naudas, bet ielai uz slimnīcu, ielas sakārtošanai nepietiek? Vai tā šeit netiek lobēti daži bijušie, vai esošie Domes deputāti un to draugi? Bet citur, kur vairāk vajadzīga rekonstrukcija, tiek vienmēr atteikts finansējuma trūkuma dēļ? Kam gan Jūs kalpojat, cilvēkiem, vai tikai savējiem??? Lūgums atbildēt uz visām jautājuma zīmēm!

Labdien! Kā jau esam informējuši arī iepriekš, brauktuve no Aizputes ielas uz jauno slimnīcu joprojām ir slimnīcas īpašumā, savukārt slimnīcai šīs brauktuves sakārtošanai līdzekļu nav. Tādēļ pašlaik notiek zemes gabala sadalīšanas process, kā rezultātā brauktuve tiks izdalīta atsevišķi, kuru pašvaldība pārņems savā īpašumā ar mērķi to sakārtot un uzturēt.

22.04.2015 11:18

Kam pieder stāvlaukums pie ,,Pīlādzīša,, un par kādiem līdzekļiem tas tiek rekonstruēts? Kurš to finansē?

Labdien! Stāvlaukums ir pašvaldības īpašums un laukuma uzlabošanas darbi tiek apmaksāti no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

17.04.2015 11:17

Pirms vairākiem mēnešiem šajā sadaļā bija uzdots jautājums par apgaismojumu un gājēju ceļu uz Rendas skolu. Diemžēl atbilde bija pagasta pārvaldes vadītājas vienkārša atrunāšanās par milzīgajām izmaksām, ceļa "piederēšanu citiem" un iedzīvotāju mudināšana uz projektu "Darīsim paši!". Gaismas joprojām nav, bet šobrīd tiešām situācija ir mainījusies un taciņai lejup pa kalnu ir norakti pakāpieni, kas situāciju nevis uzlabo, bet pasliktina. Nu dubļi šķīst uz visām pusēm un jāšļūc lejā, jārāpjas augšā pa reāliem dubļiem. "Vai šis ir projekts Darīsim paši?" Katrs dara kā māk un var? Tajā pat laikā no estrādes uz atpūtas vietas galdiņiem uztaisītas koka kāpnes. Dīvaina gan tā I.Freibergas pagasta attīstības stratēģija!? Kas ir prioritāte: dzērāju atpūtas vieta vai bērnu drošība? Vai tiešām nevarētu sakārtot gājēju/skolēnu/māmiņu ar bērnu ratiem ceļu?

Labdien! Atbildi sagatavoja Rendas pagasta Pārvaldes vadītāja Inta Freiberga: „Šogad, 13. aprīlī tika saņemts pieprasījums no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts autoceļi” ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus Abavas tilta pārbūvei. Pārbūves rezultātā tiks paplašināta braucamā daļa un jauna gājēju ietves izbūve pie tilta lejteces pusē. Pēc tilta pārbūves izmainīsies gājēju pārvietošanās arī aiz tilta, un jautājums par kāpņu būvi tiks risināts pēc tilta pārbūves darbu pabeigšanas.”

22.04.2015 07:46

Sveiki, sakiet ludzu kapec komisija par E.Valteru pieminekli satavaa ir viena no LV nepopularakajam un Kurzemee loti svitrotaa S.Aboltina? Nedz vinai kads sakars ar Kuldigu nedz Kurzemi, kapec vispar kuatkas tik pozitivs kaa E.Valters jasaindee ar so damiiti..vai tad LV nav neviens tautas,kuldidzinieku ieredzetkas politiks, ar labaku reputaciju...jeb partija Kuldigas novadam visiem lidzekliem censas pielaizities valdosas partijas "liderei"?

Labdien! Konkurss par Ē.Valtera pieminekli tika izsludināts šī gada februārī, jo no valsts budžeta novada pašvaldībai piešķirti līdzekļi tieši šādam mērķim. Šos līdzekļus no savas deputāta kvotas Kuldīgai atvēlējusi Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa.

17.04.2015 05:04

Labdien velos pajautat kadi dokomenti vajadzigi laj nojauktu saimniecibas eku kas draud pati sabrukt saimniecibas eka atrodas ventspils ielas vesturiskaja abuve .Saimniecibas eka visano koka buveta ir un bistama stavokli ir jau .

Labdien! Lai precīzi atbildētu uz Jūsu iesniegto jautājumu, ir jāzina konkrēti, par kuru ēku (adresi) ir uzdots jautājums. Tas nepieciešams, lai noskaidrotu pie kuras grupas šī nojaucamā ēka atrodas (I vai II grupas, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumam “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam”), lai konstatētu, vai šī ēka ir vēsturiski nozīmīga un vai šo ēku Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa atļaus nojaukt. Ēkas nojaukšanas ierosinātājam ir jābūt īpašuma īpašniekam vai nomniekam, vai arī iepriekš minēto personu pilnvarotai personai, pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai. Ņemot vērā minēto, lūdzam ierasties Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļā, lai saņemtu konsultāciju tieši par noteiktā adresē norādītas ēkas demontāžas vai atjaunošanas procesu atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un Kuldīgas novada teritorijas plānojuma Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Būvniecības nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās no 15:00 līdz 18:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00. Informācijai pievienojam izvilkumu no 02.09.2014.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, kurā norādīti ar būves nojaukšanu saistītie punkti: 27. Ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz: 27.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu; 27.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka; 27.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem; 27.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti. 32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz: 32.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu; 32.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka; 32.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem; 32.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti. 33. Ierosinot otrās (izņemot 32. punktā minētos gadījumus) vai trešās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no: 33.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par ēkas paredzēto nojaukšanas metodi, ēkai demontējamiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu; 33.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna, norādot tajā nojaucamo ēku un demontējamos inženiertīklus; 33.3. citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem, ja to nosaka normatīvie akti.

17.04.2015 05:18

Sveiki!pie laidu pamatskolas malkas skuna ir sakrauta loti auksta greda ar balkiem.tur tomēr skraida berni.vai tiesam janotiek kadai nelaimei lai saprastu ka katru gadu tadas balku gredas tur nav jakrauj.

Labdien! Paldies par Jūsu vērību! Laidu skola informē, ka bērni ir brīdināti, instruēti un laukums ir ierobežots ar lentu. Tā nav rotaļu zona, bet gan saimnieciskā, kurā bērniem uzturēties ir aizliegts. Kā zināms, skolā ir malkas apkure. Malku skola cenšas sagādāt un sagatavot līdz vasarai. Šobrīd jau daļa ir sazāģēta, taču zāģēšanas darbi turpinās. Plānojot jauno malkas šķūņa būvniecību, bija plānots mainīt malkas krautuves vietu. Skola centīsies šo jautājumu atrisināt.

15.04.2015 05:22

Labdien! Vai tiešām amatpersonas martā darba algu vēl nav saņēmušas, ja tas nav ievietots sadaļā zem budžeta? Vai atsevišķu iestāžu darbinieki šogad algu janvārī un februārī nav saņēmuši vispār, ja attiecīgās ailītes tukšas? Kur var iepazīties ar iepriekšējo periodu amatpersonu darba samaksu, lai salīdzinātu kā cēlusies (vai kritusies) amatpersonu finansiālais nodrošinājums?

Labdien! Pašvaldība rīkojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu, t.i., Iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi. Atalgojums par martu tiks publicēts tuvākajā laikā.

14.04.2015 12:27

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.