Jautājiet mums

Labdien! Jautājums par Kuldīgas pašvaldības policiju: vai tad mūsu pašvaldības policisti vairs nemāk pārvietoties ar kājām jo visur viņus redz braucot ar automašīnām, bet vajadzētu viņiem patrulēt staigājot ar kājām it sevišķi vasaras sezonā, lai var izdzenāt mūsu pilsētas ne to labāko iedzīvtāju slāni kas dzerstas un rupji uzvedas publiskās vietās. Kāds iespaids rodas tūristiem par mūsu pilsētu?

Labdien! Pašvaldības policijas vadība norāda, ka pašvaldības policija, pildot darba pienākumus, patrulē gan ar automašīnu, gan pārvietojas ar kājām. Atgādinām, ka ja tiek novēroti kādi likumpārkāpumi pilsētā, lūdzam par to nekavējoties ziņot pašvaldības policijai tel. 28881288.

22.07.2015 12:32

Labdien, vēlētos noskaidrot par ko Daigai Bocmanei, kas atbild par pasākumiem pagastā. Par ko viņai maksā, jo pasakumi nenotiek. Ar rokdabu pulciņiem vien nepietiek, vajag balles, paskumus berniem. Zinu ka bus arguments ka uz ballēm neiet cilveki, bet nu ja tik reti notiek, ka ju ir atradusi. Un par kautiniem, kas notiem var tak nelaist to cilvekus, vai ari atrast cilveku kas apsarga balli. Un Lieldienu pasakums pagasta berniem un parejiem, kas parasti notika pirmajas lieldienās, bija uztaisits darba diena, bez afišas, un pasakums notika zem skolas pasakuma un darba laika. Protams Daigai ir ķeksīti ka pasakumsir novadits. Agrāk bija gan mazajiem no skolas orientēšanās, veda bērnelus ,kas no majas netiek ara vismaz tiek orenteties,gan 18 novembra balles, balle pēc jaunagada uguņošanas,ģimenes dienas. Varbut vajag cilveku kam tas ir sirdijtuvs nevis kas dara to dēļ keksisa?

Labdien! Atbild Ladu pagasta kultūras un sporta darba organizatore Daiga Botsmane: „Iedzīvotājiem tiek dota iespēja bez maksas iegūt prasmes kulinārijā, rokdarbos, aušanā un kokapstrādē, kā arī radoši izpausties vokālajā ansamblī un folkloras pulciņā. Reizi nedēļā gan pieaugušie, gan skolas bērni savu brīvo laiku var pavadīt spēļu istabā, kur iespējams izmantot „XBOX” kustību spēles uz lielā TV ekrāna, kā arī spēlēt galda spēles un izmantot interneta pakalpojumus. Tāpat ir sakārtots transports, lai minētās iespējas var izmantot ne tikai Laidu ciema iedzīvotāji, bet arī Sermītes iedzīvotāji. Vecākās paaudzes iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja apgūt iemaņas darbā ar datoru. Kas attiecas uz aktīvo atpūtu, kamēr bija interesenti, skolas bērni reizi mēnesī tika vesti ar pagasta autobusu uz skriešanas seriālu, kas norisinājās Krauļu priedēs, bet nu jau otro gadu nav neviena, kurš vēlētos minētajā aktivitātē piedalīties. Par orientēšanos diemžēl man nav informācijas, jo manā praksē šādi pasākumi nav organizēti. Balles, līdzīgi kā citos pagastos, arī mūsu pagastā ir sāpīgs jautājums, jo pēdējā laikā uz ballēm ierodas vien 5 - 20 cilvēki, bet izmaksas ir lielas (mūzikas pakalpojumi 220 - 600 EUR, apsardze, divi cilvēki 200 – 250 EUR un autoratlīdzība). Vismaz divas reizes gadā tiek organizēti profesionālu mākslinieku koncerti, kā arī vairākas amatierteātru izrādes un pašdarbnieku koncerti, ko apmeklē kupls skaits cilvēku. Jāatzīmē, ka pārsvarā visi pasākumi cilvēkiem pieejami bez maksas. (10. aprīlī Kuldīgas amatierteātris - 85 cilvēki; Viktora Zemgaļa koncerts 1. Maijā – 120 cilvēki, Snēpeles amatierteātris 9. maijā - aptuveni 65. cilvēki.). Sadarbībā ar biedrību ,,Laidu laipa” Rudes muižā organizējām Vasaras saulgriežus. 27. jūnijā Laidu pagasta Sermītes sporta spēlēs piedalījās vairāk kā 100 sportisti ne tikai no mūsu pagasta, bet arī no mūsu novada kaimiņu pagastiem, pēc sportošanas dalībnieki varēja atpūsties ballē. 15. jūlijā pensionāriem tika noorganizēta ekskursija uz Lietuvu. Ja cilvēki izrāda interesi, tiek organizēti braucieni uz citur rīkotajiem pasākumiem. Apmeklējām arī ledus skulptūru festivālu Jelgavā, Skroderdienas Kuldīgā. Kas attiecas uz Lieldienu pasākumu, tad šogad Lieldienu pasākuma iniciatori bija Z/S ,,Podnieki”, kuri vēlējās organizēt labdarības pasākumu, lai vāktu ziedojumus Valtaiķu baznīcas celiņu atjaunošanai. Labprāt šo iniciatīvu atbalstījām, piedaloties gan koncertā, gan palīdzot ar atrakciju organizēšanu, gan transporta nodrošināšanu nokļūšanai pagasta iedzīvotājiem uz pasākumu un atpakaļ. Jāpiebilst, ka pasākums notika pirmajās Lieldienās un tā bija brīvdiena, kā arī Valtaiķi atrodas Laidu pagasta teritorijā. Nestrādāju šo darbu, ,,dēļ ķeksīša”. Strādāju no tīras sirds, lai sagādātu prieku un labsajūtu mūsu iedzīvotājiem. Priecājos arī par ikvienu ierosinājumus un priekšlikumu. Tādēļ aicinu Jūs atnākt pie manis klātienē, un mēs varētu izrunāt iespējas radīt kādu jaunu pasākumu vai nodarbi. Esmu gatavā uzklausīt ikvienu, kopā radīsim svētkus un atpūtas brīžus visiem!”

22.07.2015 12:18

Gribēju jautāt kāpēc pašvaldība nenodrošina Pirmskolas bērnus ar bezmaksas ēdināšanu? Viņi arī ir bērni! Kāpēc tāda diskriminācija? Lielos bērnu barojam, bet mazos nē! Vecākiem jāmaksā par ēdināšanu liela nauda mēnesī, ja bērns ir regulāri apmeklējis.

Labdien! Saskaņā ar visā valstī noteikto atbalstu tieši skolēnu ēdināšanai, izvērtējot budžeta iespējas, pašvaldība palielina to skolēnu skaitu, kam tiek piešķirta bezmaksas ēdināšana izglītības iestādē. Paldies par Jūsu jautājumu un ierosinājumu! Tas tiks nodots Domes deputātiem.

08.07.2015 10:43

Labdien. Varam jūs palūgt sakārtot stāvlaukumu, kas atrodas starp volejbola laukumu, un rūpniecības preču tirgu? Tirgotāji maksā diezgan pieklājīgas naudas summas, lai varētu tur strādāt, taču bizness neiet tā kā vajadzētu, un diezgan daudz to ietekmē šausmīgi bedrainais stāvlaukums un tā iebrauktuve, dēļ kuriem vien, jau cilvēki negrib braukt iepirkties, jo negrib lauzt mašīnas. Ceram uz sapratni, tirgus kolektīvs.

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Gatis Ozols informē, ka pirmdien, 13. jūlijā, stāvlaukums pie Kuldīgas rūpniecības preču tirgus ir nogreiderēts.

13.07.2015 11:37

Labdien! Vēlos uzzināt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: - pēc kādiem kritērijiem tiek izvērtēti projekti konkursā "Darīsim paši"? Jo, kādēļ gan neatbalstīt Priedaines daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas labiekārtošanu? Un vēl- pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēti projektu izvērtētāji / žūrijas locekļi? Kādām jābūt viņu kompetencēm? Ar nepacietību gaidīšu atbildi!

Labdien! Nav īsti saprotams, par kuras daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas remontu Jūs jautājat, bet ir atbalstīts projekts kāpņu telpai Priedainē, daudzdzīvokļu mājai “Tērces”. Priedainē ir atbalstīts vēl viens projekts – celiņa sakārtošana uz veikalu. Konkursa komisija, izvērtējot iesniegtos projektus, kuri šogad bija 83, ņēma vērā to, lai projekts tiktu īstenots pēc principa „darīsim paši”: jo grupas dalībnieki paši vairāk dara, lai projektu īstenotu, jo tai ir labākas izredzes, ka projekts tiek akceptēts. Tāpat tikta ņemts vērā projektu sabiedriskais nozīmīgums un ieguvums apkārtējiem - projekta dzīvotspēja, izmaiņas mikroklimatā, sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanās un to ietekme uz vietas attīstību, ieguvēju skaits. Atbalstu guva 44 projekti. Konkursa žūrijas komisiju ar lēmumu apstiprina Kuldīgas novada Dome. Komisijas sastāvā ir būvniecības speciālists, pašvaldības pārstāvji, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāve, kā arī izglītības pārstāvji.

07.07.2015 16:30

Vai tomēr, kaut vasaras periodā, KKP nevajadzētu novietot kādu pārvietojamo tualeti Stendes ielā pie soliņa brīvajā vietā? Citādi pasākumu laikos, un ne tikai, cilvēki savas dabiskās vajadzības nokārto pļaviņā, vai krūmos zem mūsu logiem! Vai jāuzstāda būs novērošanas kamera un jāpiefiksē publicēšanai. Vai KKP nevar tur nolikt arī kādus šķiroto atkritumu konteinerus?

Labdien! Informējam, ka minētajā vietā Stendes ielā nav paredzēts izvietot pārvietojamo tualeti, jo šogad no jūnija pilsētas viesiem un iedzīvotājiem tuvākajā apkaimē ir pieejamas tualetes Krasta ielā, Glābšanas stacijā peldvietā “Mārtiņsala” un, tāpat kā iepriekš, Stendes ielā kafejnīcā “Pīlādzītis”. Šķirojamo atkritumu konteinerus izvieto pie daudzdzīvokļu mājām, savukārt mazās atkritumu tvertnes ir izvietotas Stendes ielā pie soliņiem, pie vecā tilta, kā arī stāvlaukumā pie kafejnīcas “Pīlādzītis”.

13.07.2015 11:25

Labdien! Paldies visiem kuri rūpējas,lai mūsu pilsēta būtu sakopta. Gribēju pajautāt kam jārūpējas par bijušo mazdārziņu teritoriju Krasta ielas labajā pusē pretī bijušai Parventas estrādei. Zāle ne pļauta, saauguši krūmi. Kad bija mazdārziņi, tad nebija neomuligi garam iet.

Labdien! Informējam, ka minētā teritorija sastāv no vairākiem zemesgabaliem, viens no tiem ir pašvaldībai piederošs, bet pārējie ir privātpersonām. Informācija ir nodota SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par pašvaldības īpašumu sakārtošanu, savukārt Kuldīgas pašvaldības policijai nodota informācija par pārējām nesakoptajām teritorijām.

16.07.2015 12:12

Labdien. Sakiet lūdzu, vai būtu iespējams pie taksometru stāvvietas, pie rimi zem nojumītes izvietot vairākus soliņus? Tas būtu ļoti pateicīgi, jo brīžos kad ir karsta diena, tā ir vienīgā vieta kur glābties no saules, gan taksometru vadītājiem, gan tiem kas gaida taksometru. Ceru uz jūsu atbalstu, jo mašīnā tādos grādos, ir ļoti grūti nosēdēt. :) paldies :)

Labdien! Jūsu minētā vieta ir privātīpašums, tāpēc aicinām ar lūgumu vērsties pie SIA „Rimi Latvia” vadības. Jāpiebilst, ka soliņi ir izvietoti pie T/C „Rimi” ieejas Mucenieku ielā.

13.07.2015 08:12

Sveiki! Gribēju jautāt: Vai tam goldingen vilcienam ir noteikts maršruts pa kuru tas drīkst braukt vai vienkārši visa pilsēta ir viens liels maršruts? Jo ir redzēts,ne tikai vecpilsētas rajonā, bet ārpus, kur brīžiem traucē satiksmi ar savu vilkšanos un pie tam amizanti izskatās uz jaunās arhitektūras fona.

Labdien! Uzņēmēji "Goldingen Train" maršrutu izstrādāja un saskaņoja Kuldīgas novada Domes Transporta komisijā. Pēc komisijas iebildumiem sākotnējais uzņēmēju izstrādātais maršruts tika mainīts, izslēdzot satiksmei bīstamākās vietas. Esošais maršruts ietver ne tikai vecpilsētas teritoriju, bet arī jauno pilsētas daļu.

06.07.2015 11:29

Sveiki. Parunājot ar desmitiem mūsu pilsētas iedzīvotāju, kuri izmanto auto lai pārvietotos pa pilsētu, mēs sākām rast atbildes uz jautājumiem, kāpēc mūsu valstī ir problēmas ar jaunuzbūvētiem ceļiem, ielām.. un ļoti daudz cilvēku pateica tiešu to pašu, ko domāju es. Tas ir Darbu izpildītāja darbinieku kvalifikācija, atbilstošu darbu veikšanai, kas attiecas uz ceļu būvi. Daudz pazīstamu cilvēku zinu, kuri strādā ceļubūvē, kaut arī ne nieka par to nezin, jo viņi ir izmācījušies par pavāriem, galdniekiem, mehāniķiem, bet neviens nav izmācījies par ceļu būvētāju. Ko mēs ar to gribējām teikt? Lūdzam jums, pašvaldībai, izsludinot konkursu, pie prasībām pret pretendentu, uzrādīt darbinieku kvalifikāciju, kas atbilstu konkursa vajadzībām. Lai vismaz mums zinoši cilvēki strādā, ja ne visā valstī. Neļausim vairs taisīt brāķus. Ja ir vajadzība, varam uzrakstīt iesniegumu, lai šāds punkts konkursa nolikumā tiktu iekļauts. Paldies. :)

Labdien! Paldies par ierosinājumu, ņemsim to vērā.

03.07.2015 11:24

Labdien, Kuldīgas pašvaldība ir izveidojusi ļoti skaistu pils parku, kur pastaigāt un uzkavēties, bet šogad liekas, ka parkam trūkst saimnieka roku pieskāriena. Vai tiešām tiks gaidīts, kad laipas dēlītes, kurām izkritušas naglas, kāds salauzīs, vai tiešām vienu reizi gadā atjaunot krāsu margām un laipai ir tik liels ieguldījums ? Un ... kur ir palikusi skaistā strūklaka pils parkā ?

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka Pilsētas parkā šogad ir pārkrāsotas koka daļas soliņiem un atkritumu urnām. Koka laipām nolūzušās, zemās kvalitātes skrūves ir atjaunotas un ik pa laikam tiks pārskrūvētas. Koka laipu ir plānots atjaunot nākamgad. Savukārt strūklaka atgriezīsies uz pilsētas svētkiem.

03.07.2015 11:33

Sveiki, vai ir iespējams iepazīties ar konkursa nolikumu KKP ēku apsaimniekotāja un tā vietnieka štata vietām? Cik saprotu, pirms neilga laika šajos amatos sāka strādāt jauni darbinieki, tādēļ interesētu vai uz šīm vakancēm bija izsludināts konkurss vai tika paņemti cilvēki no "malas"?

Labdien! Sludinājumi laikrakstā "Kurzemnieks" tika publicēti 2014. gada 1. un 3. decembrī, kā arī SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" mājaslapā (links - http://www.kkp.lv/lv/vakances/).

06.07.2015 16:51

Labdien! Vēlējos uzzināt,vai Meža kapos Kuldīgas komunālie vairs nepļaus zāli?Vai katrai večiņai pašai tas jādara? Patreiz ļoti neglīti izskatās.KUK nopietni būtu jāpadomā par savām neizdarībām.

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka Meža kapos zāle ir nopļauta.

30.06.2015 10:49

Labdien! Šis nebūs jautājums pašvaldības virzienā bet gribu šajā sadaļā vērsties iedzīvotāju virzienā. Vērsties pie cilvēkiem kas uzdot šeit jautājumus un meklē pašvaldības darba problēmas. Komentārus par to ka esmu pašvaldībās darbinieks vai kāda ieinteresēta persona paturiet uzreiz pie sevis. Esmu Kuldīgas iedzīvotājs pēdējos 15 gadus un esmu ievērojis arī citu pašvaldību darbu jo mans darbs ir visa kurzemē. Es vēlos izteikt atzinību pašvaldībai un tas darbiniekiem. Tiem kas šeit raksta tas negācijas un meklē problēmas gribētos ieteikt pirms tam painteresēties kam pieder ipasumi, ka notiek projektu izpilde vai kaut vai gatavošanas kaut kam. Pirms Jūs rakstiet tos jautājumus kuros uzbruciet pašvaldībai padomājiet ko paši esat izdarījuši lai ko kādreiz vērstu par labu!. Cik iesniegumus jūs esat uzrakstījuši. Pirms uzbrukat kādām padomājiet par to cik liela artava ir bijusi no jūsu puses. Paši šeit dzīvojat paši varat pielikt roku jebkam. Paldies pašvaldībai, pašvaldības policijai, komunālajiem par savu darbu. Turpiniet iesākto un neklausieties tipisko latviesu cikstesana. Man prieks dzīvot Kuldīgā

Labdien! Paldies par atzinīgo novērtējumu pašvaldības darbam!

26.06.2015 12:49

Labdien! Kad plānots kaut kas darīt ar grantētajām ielām ( Priežu, Tīruma, Laimdotas un Gravas), lai gājēji varētu normāli iet, nebūtu noputējuši, saplēsuši savus apavus vai pat neriskētu ar savu veselību un dzīvību? Uz ceļa mētājas normāla paskata akmeņi, ceļš tiek regulāri izmantots rallija prasmju nostiprināšanai, nemaz nerunājot par putekļiem. Par šīm ielām pārvietojas diezgan daudz cilvēku, jo šīs ir galvenās ielas gājējiem, kas dzīvo Lauktehnikas rajonā.

Labdien! Kā jau esam informējuši arī iepriekš, cietā seguma ierīkošana šajās ielās šobrīd nav plānota, taču šogad tiks veikta apgaismojuma rekonstrukcija un papildināšana Laimdotas, Priežu un Kraujas ielās kas uzlabos gājēju drošību. Attiecībā par akmeņiem un putēšanu, esam informējuši SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kas sausuma periodā finansējuma iespēju robežās segumu laistīs vai apstrādās ar pretputes līdzekli.

01.07.2015 11:56

Labdien! Vai ir plānots nopļaut zāli pie Rumbas kioska labajā pusē? Bojā visu skaisto skatu.

Labdien! Informējam, ka SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Jūsu minētajā teritorijā zāli nopļaus tuvākajās dienās.

26.06.2015 12:34

Sveiki. Sakiet lūdzu ar kādu nosaukumu reģistrēta ēdināšanas bufete, kas apkalpoja cilvēkus, līgo pasākumā, pils parkā 23.06.15. Pats tur nebiju, bet desmitiem cilvēku man pastāstīja par šo tirgotāju tādas lietas, ka man kā Kuldīdzniekam, palika kauns. Lieta tāda, ka man darbs ir saistīts ar cilvēkiem, un apkalpojot cilvēkus es dzirdēju tādas lietas, ka vienīgais ko varēju pateikt, to ka man ir kauns viņu vietā, un lai Rīgā nesaka nevienam, ka te tā notiek. Nezinu vai bija vairākas vai viena bufete, bet mazliet pastāstīšu par viņu komercpraksi. Ko jūs teiktu, ja jums sagribētos iedzert, glāzi kārtīgu un īstu alu, no muciņas, bet tā vietā jums zem bufetes ielej, alu no plastmasas 2L pudeles, kurš ir vienkārši nedzerams un par vienu glāzi šo samazgu jūs samaksājat tikpat cik būtu jāmaksā, par izlejamo no muciņām???? Pirmo reizi dzirdu tādu absurdu, ka bufetē tiek tirgots divlitrīgais alus, tā vietā lai pasniegtu alu no muciņas, kuru cilvēki arī gribēja. Man tiešām bija kauns, ka šīs lietas es dzirdēju no vidzemes tūristiem. Lūdzu pakontrolēt šīs bufetes, lai netaisa kaunu mūsu pilsētai. Man tik tiešām ir kauns, ka tāda prakse vispār tiek pieļauta...

Labdien! Pasākumā Līgo vakars Pilsētas dārzā 23.06.2015. dalībnieka karte tika Izsniegta IU „Jadi” un saskaņā ar karti, uzņēmumam bija tiesības tirgoties tikai ar saldējumu, saldējuma kokteiļiem, čeburekiem, kartupeļu čipsiem un bezalkoholiskiem dzērieniem. IU „Jadi” nebija atļauja tirgoties ar alu, tādējādi šis komersants, bez pasākuma organizētāja un pašvaldības ziņas, ir veicis tirdzniecību. Pašvaldība izsaka pateicību par sniegto informāciju, un tas tiks ņemts vērā, ja IU „Jadi” atkārtoti vēlēsies tirgoties kādā no pašvaldības organizētiem pasākumiem. Vienlaicīgi pašvaldība lūdz par šādām situācijām informēt jau pasākuma norises laikā Kuldīgas novada pašvaldības policiju, kas var kontrolēt tirgotājus un pārbaudīt, vai tirgotājām ir atļauja tirgot attiecīgo preci.

27.06.2015 11:13

VAI ŠOGAD DARBA IELA KULDĪGĀ TIKS APSTRĀDĀTA AR PRETAPPUTES LĪDZEKLI?

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka arī šovasar Darba iela tiks apstrādāta ar pretapputes materiālu.

19.06.2015 10:50

Labdien! Vai Kuldiga ir ari kads darbs nepilgadigam personam?

Labdien! Pašvaldības rīcībā šādas informācijas nav. Aicinām vērsieties pie vietējiem uzņēmējiem vai Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/

19.06.2015 10:51

Labdien. Sakiet lūdzu, kā paredzēts noparkot auto stāvēšanai, taksometru stāvēšanai pie rimi ? Varbūt varat norīkot kkp lai sakrāso dzeltenās svītras, lai varētu parkoties nevis paralēli, bet gan ieslīpi, jo īsti neviens nesaprot kā tur drīkst pakjoties, un tapec vietas ir mazāk, nekā tad ja parkotos ieslīpi. Un ielas platums ieslīpu parkošanos pilnībā atļauj. Paldies.

Labdien! Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem, ja brauktuves malā izveidoti šim nolūkam paredzēti paplašinājumi, transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana atļauta šajos paplašinājumos, turklāt, ja paplašinājums nav aprīkots ar attiecīgu ceļa zīmi vai ceļa zīme ir uzstādīta, bet bez papildiezīmes, kas norāda veidu kā transportlīdzeklis novietojams stāvvietā, transportlīdzekļus atļauts apstādināt un novietot stāvēšanai vienā rindā paralēli brauktuves malai. Savukārt automašīnu novietošana slīpi šajā stāvvietā nebūtu pieļaujama brauktuves platuma dēļ.

01.07.2015 11:55

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.