Jautājiet mums

Kura gada Kuldiga ir ieguvusi pilsetas tiesibas?

Labdien! 1378. gadā Kuldīgas teritorijai tiek piešķirtas Rīgas pilsētas tipa tiesības (Livonijas apdzīvotie centri, t.sk. Kuldīga, tiesības ieguva pēc Rīgas pilsētas tiesību parauga).

09.12.2014 14:14

LABDIEN! Ir pienācis Ziemassvētku laiks un gribas iepriecināt kādu no Latvijas mazajām sirsniņām, piepildot viņa sapņus. Cik zinu, tad šādu akciju jau trešo gadu rīko AS "Laima", bet tikai Rīgā. Vai Kuldīgas novada pašvaldībai nav iespējam noorganizēt šādu akciju, tādējādi ļaujot iedzīvotājiem piepildīt Kuldīgas novada maznodrošināto ģimeņu bērnu sapņus par Ziemassvētku dāvanām.

Labdien! Paldies par jautājumu un ieinteresētību labdarības idejas popularizēšanā! Kā informē AS „Laima”, jau otros Ziemassvētkus pēc kārtas uzņēmums rīko labdarības akciju, palīdzot bērniem no Latvijas reģioniem saņemt dāvanas. Šogad AS „Laima”, pateicoties līdzcilvēku atbalstam, sarūpēja dāvanas bērniem no dažādiem Latgales novadiem. Arī Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” ir ievirzījis sarunas ar AS „Laima” par šādu labdarības projektu trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem Kuldīgā. Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” ir atvērts arī jebkurai iniciatīvai un sadarbības iespējām ar pašu uzņēmējiem, firmām un ražotājiem, lai iepriecinātu mazos kuldīdzniekus un radītu ģimenēm īpašo svētku sajūtu!

10.12.2014 08:19

Vai nebūtu pēdējais laiks padomāt par pārvalžu vadītājiem pagastos? Kad komunālo saimniecību pārņēma iestādes no pilsētas pārvaldes darbiniekiem samazināja slodzes, piem. grāmatvežiem, kasieriem. Kāpēc pārvalžu vadītājiem nesamazina slodzes viņiem taču arī darbs ir samazinājies tāpat kā citiem pārvalžu darbiniekiem? Tas nav godīgi pret citiem pārvaldes darbiniekiem, pietam arī uzskatu, kad algas viņiem ir pietiekami par lielu,ļoti ceru, kad sastādot jauno budžetu Jūs kaut ko mainīsiet šajā jomā.V

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli. Darba samaksu Kuldīgas novada pašvaldības darbiniekiem nosaka pašvaldības nolikums, kur katrs amats un profesija tiek izvērtēta un, vadoties pēc tā, tiek noteiktas attiecīgas mēnešalgas likme. Pašvaldības uzņēmumiem pārņemot pagastu komunālo saimniecību, tika pārskatītas un izvērtētas pārvalžu darbinieku noslodzes.

17.12.2014 09:10

Labdien! Varbūt tomēr vērts rosināt pārskatīt atļauju par siltumnīcu rātslaukumā. Vai Jūs nebaida tas ka šādu neestētisku būvi var vēlēties uzsliet katrs tur strādājošais uzņēmējs un rezultātā ratslaukums pārvērtīsies par ''dārzniecību''?

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli! Informējam, ka izvietotā oranžērija, jeb stikla nams, Rātslaukumā nav pastāvīga, bet sezonāla rakstura būve, kas paredzēta izmantošanai tikai ziemas sezonā, turklāt esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes no novada iedzīvotājiem un viesiem.

10.12.2014 12:15

VĒLĒJOS PATEIKTIES PAR SKAISTI RĪKOTAJIEM PASĀKUMIEM ŠOGAD UN VIENMĒR! RETI KURA PAŠVALDĪBA PIEDOMĀ PAR VISIEM DALĪBNIEKIEM! PILSĒTAS SVĒTKI, LIDO ZIVIS, JĒKABA SVĒTKI- MANUPRĀT, UZSVERU, MANUPRĀT, IR ABSOLŪTI IDEĀLI PĀRDOMĀTI UN ORGANIZĒTI! VARU TO DROŠI TEIKT, APBRAUCIS LIETUVU, IGAUNIJU UN LATVIJAS PILSĒTAS. LIELS PALDIES!

Labdien! Paldies par labajiem vārdiem!

27.11.2014 06:29

Vai nupat uzceltā ,,tomātu siltumnīca,, Rātsnama laukumā, arī piederas pie vecpilsētas arhitektūras un nebojā vecpilsētas izskatu? Kurš devis būvatļauju šim neestētiskajam veidojumam vecpilsētā? Tad jau avīžu kiosks, ko nojaucāt kā neiederošu un neestētisku, izskatījās daudz labāks un bija noderīgāks Kuldīgasiedzīvotājiem. Kādēļ pastāv šādas divas morāles?

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli! Terases izvietošana Baznīcas ielā 2, Kuldīgā ir saskaņota Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

06.05.2015 08:06

Gribeju jautat Ingai no dveseliskas pilsētas par izglitibu Kuldīgā. Nesen interneta nejauši uzduros Ata Kronvalda skolu reitingam (http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/nosauktas-top-10-mazas-labakas-skolas-un-top-10-lielas-labakas-skolas-latvija.d?id=44668506) un to papētot izradījās ka ar Kuldigas novada skolām šai saraksta ta pašvaki (atradu tikai Kuldīgas centra vidusskolu.... Tieši šobrīd tiek runats par skolu reformu, bet vai nebtu jasak ar reformu no augšas ar Izglitibas nodaļas "PROFESIONAĻU" nomaiņu un talak ar skolu direktoru un viņu vietnieku pilnigu nomaiņu (2. vidusskola nesen tika nomainita direktore un jaunā esot diezgan enerģiska un jaunam idejam- lai izdodas, Centra skola 50:50 tomer saraksta tikusi ka vieniga, bet ģiminazija- maigi sakot švaki). Un ja iespejams jaunos vaditajus varetu izraudzities godigi pēc spējām nevis kurš miļaks vai vairak pielien.... Gribetu zinat Jūsu domas par šo situāciju un galvenais darbus ko grasaties pasākt situācijas uzlabošanai???

Atbild Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: „Labdien! Paldies, par Jūs izrādīto interesi par izglītības kvalitāti Kuldīgas novadā. Kuldīgas attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības pārvaldi ir izstrādājusi Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projektu, ar kuru varat iepazīties mūsu mājas lapā www.kuldiga.lv. Stratēģijas projekta izstrādes laikā notika vairākas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās aktīvi piedalījās vecāki, skolotāji un arī skolēni. Par skolas kvalitāti liecina ne tikai viens nopublicēts reitings, kurš ir sagatavots, pamatojoties uz brīvi izvēlētiem kritērijiem, bet arī vecāku un skolēnu apmierinātība ar izglītības kvalitāti. Sabiedriskās apspriešanas laikā mēs saņēmām vairāk nekā 2000 viedokļus par izglītības stratēģiju (var iepazīties mājas lapā), no kuriem lielākajā daļā bija izteikts atbalsts esošajam skolu tīklam un to kvalitātei. Varam secināt, ka lielāko sabiedrības daļu apmierina esošā izglītības sistēma Kuldīgas pilsēta. Domāju, ka par izglītības kvalitāti un tās uzlabošanu skolās ir jādomā pastāvīgi, bet kopumā situācija nav kritiska, kas prasītu nekavējošu rīcību. Ja Jums ir kādi konkrēti priekšlikumi vai sūdzības, lūdzu dariet tās mums zināmas, lai varam tās risināt.”

13.11.2014 13:19

Labdien.Jūs traucē iedzīvotāji no Rūpniecības ielas,sakarā ar vecajām Vulkāna skaidām,kuras gruzd jau visu vasaru.Vairākas reizes saucām ugunsdzēsējus,kuri mēģinājuši tās apdzēst,bet neveiksmīgi,jo pēc pāris dienām gruzdēšana atkārtojās.Smaka vienkārši neciešama,it sevišķi ja vējš no skaidu puses,nevar pat logus atvērt un nav vēlēšanās pat uzturēties sētā.Tāda pati situācija esot arī pārventā kad vējš uz to pusi. Otra galvenā problēma ir apgaismojums pie Vulkāna stadiona,kurš jau sen tika demontēts un vēl nav atjaunots.Problēma ir aktuāla ziemā,jo pa turieni pārvietojās skolēni. Lūdzam rast risinājumu minēto problēmu risināšanā.

Labdien! Situācija par vecajām Vulkāna skaidām Kuldīgas novada pašvaldībai ir zināma. Ir informēts zemes gabala nomnieks par esošo situāciju, kā arī ir izteikts brīdinājums par nepieciešamību nožogot teritoriju, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un ļaunprātīgas dedzināšanas varbūtību. Lai izskatītu otru Jūsu uzdoto jautājumu, nepieciešams to precizēt. Ja domāta bijušā k/k “Vulkāns” teritorija, caur kuru gājēji pārvietojas no Rūpniecības ielas uz Dīķa un Pils ielām, tad apgaismojumu ierīkot šeit nav iespējams. Teritorija ir privātīpašums un tā tuvākā laikā var tikt norobežota. Savukārt, ja jautāts par Rūpniecības ielas posmu (no Izstādes ielas krustojuma līdz Jelgavas ielas krustojumam), apgaismojuma ierīkošana šajā ielā 2015. gada budžeta projektā nav paredzēta.

19.11.2014 15:19

Sveiki, kur un kad būs zināms uzvarētāja vārds, kas uzvarēja iepirkumā uz izstāžu kuratora vietu?

Labdien! Informējam, ka šobrīd tiek izvērtēti iesniegtie piedāvājumi. Iespējams, ka lēmums tiks pieņemts ceturtdien – 13.11.2014. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rezultāti tiks nopublicēti Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

11.11.2014 09:23

Kad Stendes ielā beidzot būs gaišs un degs visas spuldzes? Kur paliek Jūsu solījumi? Labdien! Piekrītam, ka Stendes ielas apgaismojuma problēmu risināšana notiek mazliet smagnēji, ne tik raiti kā gribētos. Ir nosūtīta vēstule SIA „Ostas celtnieks” ar norādi veikt defektu novēršanu Stendes ielas apgaismojumam līdz šā gada 30. oktobrim. 13.10.2014 12:47

Labdien! SIA „Ostas celtnieks” ir informējis Kuldīgas novada pašvaldību, ka Stendes ielas apgaismojuma bojājums ir novērsts.

13.11.2014 12:59

Labdien! dzivoju varmes pagasta pasvaldibas vienistabas dzivokli. Sakiet ludzu,kas man jadara lai dabutu pasvaldibas dzivokli ar lielaku platibu kuldiga?

Labdien, jautājumos par pašvaldības dzīvokļu īres iespējām aicinām vērsties Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā pie dzīvokļu speciālista. Andrejs Veremejs, tālrunis: 633 50078, e-pasts: andrejs.veremejs@kuldiga.lv.

04.11.2014 13:39

Sveicināti, gribēju noskaidrot cik tas ir likumīgi, ka bērnudārzā PII Ābelīte tiek piedāvāts deju pulciņš, par kuru ir jāmaksā, bet rēķins par pakalpojumu netiek izsniegts. Teorētiski tā ir samaksa par izglītību un rēķinus varētu pievienot Gada ienākumu deklarācijai. Un vai tomēr šo pakalpojumu nevar nodrošināt interešu izglītība?

Labdien! Tā kā valsts mērķdotācija interešu izglītībai nav pietiekama, lai piešķirtu finansējumu visām pašvaldībā iesniegtajām interešu izglītības programmām prasītajā stundu apjomā, Kuldīgas novada Domes Izglītības komisija ir ierosinājusi - aicināt vecākus piedalīties ar līdzfinansējumu programmu realizēšanā. Protams, vecākiem veicot samaksu, ir jāsaņem attaisnojošs finanšu dokuments. Sazinoties ar PII “Ābelīte” vadītāju, tika noskaidrots, ka rēķinu vecāki saņems. Par konkrētu laiku un kārtību lūgums interesēties pie iestādes vadītājas Rutas Ziemeles.

04.11.2014 09:48

Labdien! Vēlējos jautāt vai ir kādi Kuldīgas novada Domes noteikumi kurā ir minēts uz cik ilgu laiku tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā PAGAIDU dzīvojamā platība piemēram Kuldīgas sociālajā mājā Rātskungu ielā 2 zinu ka tur dzīvo ģimene ar divām mazām meitiņām viena ir pavisam zīdainītis manuprāt četri cilvēki tik mazās telpās ir pilnīgs veselības apdraudējums! Vai ir kāds noteikts laiks uz kuru ierāda PAGAIDU dzīvojamo platību vairākiem cilvēkiem tik šaurās telpās! Paldies!

Labdien! Atbildot uz jūsu jautājumu par pagaidu dzīvojamās platības piešķiršanu, paskaidrojam, ka šāda palīdzība tiek sniegta uz laiku līdz 6 mēnešiem cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā, piemēram zaudējuši dzīvojamo platību ugunsgrēkā vai ir citi īpaši krīzes apstākļi, kas saistīti ar pajumtes zaudēšanu. Jāpiebilst, ka likums ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” neuzliek par pienākumu pašvaldībām sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras ir darbspējīgā vecumā un nav kādi īpaši apstākļi (piemēram, cilvēks atgriezies no brīvības atņemšanas vietas vai ir bārenis pēc pilngadības sasniegšanas), kuru dēļ personai ir apgrūtinātas iespējas pašai par sevi parūpēties. Visticamāk, ka arī pieminētajā gadījumā personām nav pamata sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā vai arī, izskatot viņu motivētu iesniegumu, dzīvokļu komisija viņus reģistrējusi pašvaldības palīdzības reģistrā personām, kurām sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā vispārējā kārtībā, pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2010/7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā” 5.4. apakšpunktu, bet viņu kārta palīdzības saņemšanai vēl nav pienākusi.

30.10.2014 11:46

Turpinot tēmu par sētniekiem šodien radās situācija, ka gandrīz nobraucu vienu sētnieci uz Ventspils ielas (20. oktobrī). Liekas, ka sētnieki iedomājas, ka viņi ir nemirstīgi uzvelkot vestes. Neskatoties apkārt vienkāršī šķērso ielu!

Labdien! Paldies, par iesūtīto novērojumu, arī par šo gadījumu informējām SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

20.10.2014 10:18

Vai Kuldīga atjauninas bmx indooru

Labdien! Kuldīgas indoor BMX ir atvērts otrdienās, ceturtdienās un sestdien no 15:00 - 18:00.

20.10.2014 10:15

Uz atbildi - 17.10.2014 10:13 Vai viss kas notiek Kuldīgā ir liels noslēpums? Vai vairāk komentēt par darījumu nedrīksstat?

Labdien. Pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 2013. gada 28. marta lēmumu, daļa no zemes gabala Riteņu ielā 1 (laukums iepretī vecajai autoostai) ir iznomāts uzņēmumam SIA „Auto Astes”, kas nodarbojas ar automašīnu piekabju tirdzniecību un nomu.

20.10.2014 10:11

Labdien! Interesē, kam būs paredzēts nožogotais laukums pretī vecajai autoostai.

Labdien! Teritorija iepretim vecajai autoostai ir iznomāta. Nomnieks ir veicis stāvlaukuma nožogošanu ar mērķi to turpmāk izmantot uzņēmējdarbībai.

17.10.2014 10:13

Labdien! Man šorīt[13.10.2014 ap 7.30],braucot ar auto, gadījās bīstama situācija! Kuldīgā, pretī fotodarbnīcai, uz ceļa braucamās daļas, strādāja sētniece, pilnīgi nemanāma, jo viņai nebija neviens atstarojošs apģērba gabals! Tik pat nemanāma sētniece bija pie veikala "TOP", Piltenes ielā, pie avīžu kioska! Vai tumšajā laikā sētniekiem nav jāvalkā atstarojošās vestes?

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi informē’’, ka sētniekam, strādājot objektā, ir obligāti jāvelk atstarojošā veste vai virsjaka ar atstarojošiem elementiem. Katram uzņēmuma sētniekam šāda veste ir piešķirta. Konkrētā situācija tiks izmeklēta un atgādināts par drošību uz ielas. Minētos objektos, iespējams, varēja strādāt privātie sētnieki. Taču aicinām arī turpmāk ziņot par šādiem gadījumiem.

15.10.2014 08:15

Kādēļ joprojām Stendes iela ir tumša? Neticu par bojājumu, jo pilsētas svētkos dega visas spuldzes un pat dienā! Ja šie grillam līdzīgie gaismekļu izstrādājumi tik ātri bojājas pat garantijas laikā, vai tad nevajag citus un daudz estētiskākus?

Labdien! Piekrītam, ka Stendes ielas apgaismojuma problēmu risināšana notiek mazliet smagnēji, ne tik raiti kā gribētos. Ir nosūtīta vēstule SIA „Ostas celtnieks” ar norādi veikt defektu novēršanu Stendes ielas apgaismojumam līdz šā gada 30. oktobrim.

13.10.2014 12:47

Sveicināti. Vai ir iespējams iegūt kāda veida Kuldīgas domes atbalstu pasākuma organizēšanai Vārmes pagastā, kura mērķauditorija ir no 18 - 35 gadi ?

Labdien! Kuldīgas novada Dome katru gadu finansiāli atbalsta biedrības, kuras organizē sporta un kultūras pasākumus. Vairāk informācijas atradīsiet http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/atbalsts-sabiedriskiem-merkiem. Par kultūras pasākumu organizēšanu aicinām sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāju Daci Reinkopu, tālrunis: 633 22371, e-pasts: kultura@kuldiga.lv.

20.10.2014 10:28

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.