Jautājiet mums

Kādēļ atkal rakstat nepatiwsības? 17.04.2015 11:17. Jūs rakstat, ka laukums pie ,,Pīlādzīša,, pieder pašvaldībai! Tātad lūdzu uzrādiet Zemesgrāmatas un kadastra datus, par piederību un Pers. konta nummurus par piederību! Kādēļ šie paši ,,Zaļie vīriņi,, kuri strādā uz laukuma, ar šiem pašiem materiāliem liek bruģi un labiekārto ,,Simras,, teritoriju? Ja laukums, kā sakāt ir pašvaldības, tad kā ar pašvaldības līdzekļiem var labiekārtot privātu teritoriju? Tikai ne atkal atrunas!

Labdien! Atkārtoti norādām, ka stāvlaukums pie kafejnīcas „Pīlādzītis” ir pašvaldības īpašums. Par informāciju varat pārliecināties zemesgrāmatas mājas lapā https://www.zemesgramata.lv/, sadaļā „meklēt īpašumu zemesgrāmatā”. Nekustamā īpašuma kadastra Nr.6201 021 0103. Savukārt par nelielo zemes gabalu, uz kura ir stāvlaukums un kas pieder citam īpašniekam, ir noslēgts nomas līgums par labu pašvaldībai ar apbūves tiesībām. Niansētākas detaļas par stāvlaukuma būvniecības norisi varat uzzināt vēršoties pie Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas projektu speciālista Uģa Cepurīša pieņemšanas laikos pirmdienās no 15 līdz 18 un ceturtdienās no 9 līdz 12, vai rakstot uz e-pastu ugis.cepuritis@kuldiga.lv.

28.04.2015 07:24

Labdien! Sakiet lūdzu ,kur var uzzināt kam pieder nekustamais īpašums vai arī kas to apsaminieko.

Labdien! Īpašnieku ir iespējams noskaidrot zemesgrāmatu nodaļās un zemesgrāmatas mājas lapā https://www.zemesgramata.lv/, sadaļā “meklēt īpašumu zemesgrāmatā”. Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajiem īpašumiem – Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā.

27.04.2015 07:40

Labdien, šobrīd rakstu savu bakalaura darbu, par tēmu "Ilgtspējīga biomasas lietojuma analīze Ventspils novadā", un vienā no punktiem man ir jāsalīdzina esošā situācija ar citiem novadiem.Man no Jūsu novada ir pieejami dati par 2012.gadu. Tāpēc jautājumi ir sekojoši: 1. Vai no 2012. gada ir nomainītas kādas apkures iekārtas? ja jā, tad no kāda resursa uz kādu? 2. Vai ir kaut kur pieejami malkas/šķeldas iepirkumi un ar kādām firmām ir noslēgti šie līgumi? 3. Kādi ir galvenie noteikumi, lai parakstītu malkas/šķeldas iepirkuma līgumu ar firmām? Vai Jūs labprātāk izvēlētos vietējo malkas/šķeldas piegādātāju firmu vai ārpus novada robežām, kāpēc? Ceru uz Jūsu atsaucību, Ar cieņu, Alise Ķierpe

Labdien! 1. 2012. gadā ekspluatācijā tika nodota koģenerācijas stacija Stacijas ielā 6., kurai kā kurināmais siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda. Varētu teikt, ka ar koģenerācijas stacijas uzbūvēšanu tiešā veidā neviena iekārta no iepriekš lietotajām netika nomainīta, taču atsevišķos periodos siltumenerģijas ražošana tika aizstāta- iepriekš ražoja Lapegļu 8 katlu māja, tagad gan tā, gan Stacijas 6. Abas katlu mājas Kuldīgas pilsētā darbojas ar šķeldu kā kurināmo. 2. Gan malkas, gan šķeldas iepirkumiem tiek rīkota sarunu procedūra, lai ar piegādātājiem vienotos gan par cenu, gan piegādes noteikumiem, gan apmaksas un citiem jautājumiem. Ar iepirkumu dokumentiem var iepazīties vēršoties klātienē pie SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja A.Roberta. Līgumi par šķeldas piegādēm šobrīd noslēgti ar 15 uzņēmumiem (tostarp zemnieku saimniecībām) – lielākie – SIA "Energoparks", SIA "Daibi", SIA "Palleteries", SIA "Ekomežs”, savukārt par malkas piegādēm noslēgti 3 piegādes līgumi. 3. Galvenokārt spēja par savstarpēji nolīgtiem nosacījumiem (cena, apmaksas dienas, piegādes kārtība, u.c) piegādāt kvalitatīvu kurināmo. No vietējiem piegādātājiem (ja būtu tāds kritērijs) izvēle būtu vairāk emocionāla - atbalstīt vietējos ražotājus, bet mēs vadāmies pēc racionāliem apsvērumiem - lai nosacījumi būtu izdevīgāki SIA "Kuldīgas siltumtīkli" un līdz ar to arī klientiem. Piegādātāji ir gan Kuldīgas novadā reģistrēti komersanti, gan tādi, kuri ir reģistrēti citur, taču arī tie, kas nav reģistrēti Kuldīgas novadā šķeldu piegādā no vietējo ražotāju cirsmām, zāģētavām un rezultātā sanāk, ka tāpat atbalstām vietējos. Tas, ka piegādātais kurināmais, ar retiem izņēmumiem, ir saražots šeit - Kuldīgas novadā, ir ekonomisku apsvērumu dēļ - jo tālāk jāved, jo lielākas transporta izmaksas.

27.04.2015 11:08

Labdien! Sakiet,lūdzu, vai tiešām nav iespēja kaut kā kontrolēt rotaļlaukuma "Ābolītis" apmeklētājus? Šķiet,ka laukums ir domāts bērniem līdz 4gadiem,bet lielākā daļa bērnu tur ir ap 7/8gadiem.

Labdien! Estrādes parkā bērnu rotaļu laukums „Ābolītis” ir paredzēts bērniem no 1 līdz 4 gadu vecumam. Šogad paredzēts finansējums videonovērošanas sistēmu ierīkošanai parka teritorijā pie esošajiem un plānotajiem rotaļu laukumiem, kas situāciju varētu uzlabot. Informējam, ka šobrīd pašvaldības policijai maršrutā ir iekļauta Kuldīgas pilsētas estrādes parka ikdienas apsekošana.

28.04.2015 06:08

Vai arī šogad netiks sakopti mazie zāliena laukumiņi,kas atdala Krasta ielu un gājēju celiņu?Svētdien tur mašīnas novietoja ļoti daudz tūristu,un domāju,ka pirmais iespaids par Kuldīgu ir sabojāts.Tāpat Krasta ielā vajadzētu kādu atkritumu urnu.Vēl grbu jautāt,vai tiešām Krasta ielā mašīnas ir jānovieto abās ielas pusēs?Iela ir diezgan gara un ja vidū satiekas divi auto ,tad ir grūti samainīties,un veidojas nepatīkamas situācijas!Domāju,ka tūrisma sezonā gan ceļu,gan pašvaldības policijai vajadzētu vairāk kontrolēt,kā Pārventā un pie Pils parka tiek novietotas mašīnas,jo reizēm ceļu satiksmes noteikumi tiek pilnīgi ignorēti.Tā radot gan neērtības,gan bīstamas situācijas.

Labdien! Zaļā zona starp ietvi un brauktuvi ir nodota apsaimniekošanā „SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi” un atbildīgais pašvaldības speciālists pakontrolēs, vai tiek veikta teritorijas kopšana. Ņemot vērā, ka šobrīd tiek rekonstruēts stāvlaukums pie „Pīlādzīša”, brīžiem automašīnas tiek novietotas abās Krasta ielas pusēs. Ceram, ka pēc laukuma labiekārtošanas situācija uzlabosies, kā arī aicināsim policijas pārstāvjus pievērst uzmanību apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanai pilsētā.

27.04.2015 07:42

Labdien! Kādi noteikumi jaievēro uzstādot novērošanas kameru pie daudzīvokļu mājas, vai tās uztādīšana ir jasaskaņo ar pāŗejiem iedzīvotājiem?

Labdien! Ministru kabineta noteikumi Nr.305 (Rīgā 2009.gada 7.aprīlī (prot. Nr.23 15.§)) “Kārtība, kādā veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu glabāšana un publiskošana” nosaka kādā veidā un kas drīkst uzstādīt videonovērošanas kameras pie daudzdzīvokļu mājas durvīm. Vienlaicīgi norādām, ka par kameru uzstādīšanu ir jālemj daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju kopsapulcē.

21.04.2015 13:53

Sveiki, man ir tāds jautājums - iepazīstoties ar Kuldīgas pašvaldības struktūru, pamanīju, ka domes priekšsēdētājai ir divi vietnieki un viens palīgs, kā arī vienam no vietniekiem ir vēl viens palīgs. Kopā sanāk 4 priekšsēdētājas palīgi tādai mazai pašvaldībai, kā Kuldīga. Paanalizējot tālāk, redzams ka domes priekšsēdētājas palīgs ir cien. Bērziņas kundzes dēla draudzene. Norobežojoties no jebkādām spekulācijām, gribētos zināt, kādi ir palīga darba pienākumi, vai šai vakancei tika izsludināts konkurss un kādēļ palīdzes alga neparādās pie pārējiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem tiek katru mēnesi norādīta alga? Vai tiešām visatļautība ir sasniegusi jaunu līmeni arī mazajā Kuldīgā, kur Dome tiek pataisīta par privātu biznesu, kur pieņem darbā visus savus radiniekus, bet tajā pašā laikā Kuldīga ir augstākais bezdarba līmenis Kurzemē. Paldies par atbildi.

Labdien! Kuldīgas novada Domes vadības struktūra ir izveidota 2009. gadā – līdz ar novada izveidi. Pašvaldību vēlēšanās Kuldīgas novadā tiek ievēlēti 17 deputāti, kas no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un divus vietniekus. Viens vietnieks vada Attīstības komiteju, atbild par 13 lauku pagastiem, kā arī pašvaldības saimnieciskajiem uzņēmumiem, otra vietnieka pārziņā ir pašvaldības budžeta plānošanas un finanšu vadības jautājumi un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadība. Abi vietnieki, tāpat kā deputāti ir vēlēti uz noteiktu termiņu. Pašvaldības amata vienība palīgs (sekretāre) ir administrācijas darbinieki, kurus darbā pieņem administrācijas vadītājs – pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldībai ir tiesības pieņemt speciālistus un tehniskos darbiniekus, nesludinot konkursu. Priekšsēdētājas palīga darba pienākums ir organizēt visas Domes vadības tikšanās, pasākumus, iedzīvotāju pieņemšanas, kā arī viesu un delegāciju uzņemšanas, protokolēt Reliģisko lietu konsultatīvās padomes, Senioru padomes u. c. sēdes. Priekšsēdētāja vietnieka palīgs organizē iedzīvotāju iniciatīva konkursu „Darīsim paši”, atbild par e-talonu ieviešanu Kuldīgas novadā, kā arī atbild par Kuldīgas vecpilsētas graustu jautājumu risināšanu. Atalgojumi atbilstoši valstī noteiktajam tiek publicēti amatpersonām. Ja Domes darbinieks nav valsts amatpersona, atalgojums netiek publicēts. Atbildot par bezdarba līmeni, pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, Kuldīgas novadā nav augstākais bezdarba līmenis Kurzemē.

11.07.2016 14:40

Tātad, šādām rekonstrukcijām pietiek naudas, bet ielai uz slimnīcu, ielas sakārtošanai nepietiek? Vai tā šeit netiek lobēti daži bijušie, vai esošie Domes deputāti un to draugi? Bet citur, kur vairāk vajadzīga rekonstrukcija, tiek vienmēr atteikts finansējuma trūkuma dēļ? Kam gan Jūs kalpojat, cilvēkiem, vai tikai savējiem??? Lūgums atbildēt uz visām jautājuma zīmēm!

Labdien! Kā jau esam informējuši arī iepriekš, brauktuve no Aizputes ielas uz jauno slimnīcu joprojām ir slimnīcas īpašumā, savukārt slimnīcai šīs brauktuves sakārtošanai līdzekļu nav. Tādēļ pašlaik notiek zemes gabala sadalīšanas process, kā rezultātā brauktuve tiks izdalīta atsevišķi, kuru pašvaldība pārņems savā īpašumā ar mērķi to sakārtot un uzturēt.

22.04.2015 11:18

Kam pieder stāvlaukums pie ,,Pīlādzīša,, un par kādiem līdzekļiem tas tiek rekonstruēts? Kurš to finansē?

Labdien! Stāvlaukums ir pašvaldības īpašums un laukuma uzlabošanas darbi tiek apmaksāti no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

17.04.2015 11:17

Pirms vairākiem mēnešiem šajā sadaļā bija uzdots jautājums par apgaismojumu un gājēju ceļu uz Rendas skolu. Diemžēl atbilde bija pagasta pārvaldes vadītājas vienkārša atrunāšanās par milzīgajām izmaksām, ceļa "piederēšanu citiem" un iedzīvotāju mudināšana uz projektu "Darīsim paši!". Gaismas joprojām nav, bet šobrīd tiešām situācija ir mainījusies un taciņai lejup pa kalnu ir norakti pakāpieni, kas situāciju nevis uzlabo, bet pasliktina. Nu dubļi šķīst uz visām pusēm un jāšļūc lejā, jārāpjas augšā pa reāliem dubļiem. "Vai šis ir projekts Darīsim paši?" Katrs dara kā māk un var? Tajā pat laikā no estrādes uz atpūtas vietas galdiņiem uztaisītas koka kāpnes. Dīvaina gan tā I.Freibergas pagasta attīstības stratēģija!? Kas ir prioritāte: dzērāju atpūtas vieta vai bērnu drošība? Vai tiešām nevarētu sakārtot gājēju/skolēnu/māmiņu ar bērnu ratiem ceļu?

Labdien! Atbildi sagatavoja Rendas pagasta Pārvaldes vadītāja Inta Freiberga: „Šogad, 13. aprīlī tika saņemts pieprasījums no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts autoceļi” ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus Abavas tilta pārbūvei. Pārbūves rezultātā tiks paplašināta braucamā daļa un jauna gājēju ietves izbūve pie tilta lejteces pusē. Pēc tilta pārbūves izmainīsies gājēju pārvietošanās arī aiz tilta, un jautājums par kāpņu būvi tiks risināts pēc tilta pārbūves darbu pabeigšanas.”

22.04.2015 07:46

Sveiki, sakiet ludzu kapec komisija par E.Valteru pieminekli satavaa ir viena no LV nepopularakajam un Kurzemee loti svitrotaa S.Aboltina? Nedz vinai kads sakars ar Kuldigu nedz Kurzemi, kapec vispar kuatkas tik pozitivs kaa E.Valters jasaindee ar so damiiti..vai tad LV nav neviens tautas,kuldidzinieku ieredzetkas politiks, ar labaku reputaciju...jeb partija Kuldigas novadam visiem lidzekliem censas pielaizities valdosas partijas "liderei"?

Labdien! Konkurss par Ē.Valtera pieminekli tika izsludināts šī gada februārī, jo no valsts budžeta novada pašvaldībai piešķirti līdzekļi tieši šādam mērķim. Šos līdzekļus no savas deputāta kvotas Kuldīgai atvēlējusi Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa.

17.04.2015 05:04

Labdien velos pajautat kadi dokomenti vajadzigi laj nojauktu saimniecibas eku kas draud pati sabrukt saimniecibas eka atrodas ventspils ielas vesturiskaja abuve .Saimniecibas eka visano koka buveta ir un bistama stavokli ir jau .

Labdien! Lai precīzi atbildētu uz Jūsu iesniegto jautājumu, ir jāzina konkrēti, par kuru ēku (adresi) ir uzdots jautājums. Tas nepieciešams, lai noskaidrotu pie kuras grupas šī nojaucamā ēka atrodas (I vai II grupas, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumam “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam”), lai konstatētu, vai šī ēka ir vēsturiski nozīmīga un vai šo ēku Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa atļaus nojaukt. Ēkas nojaukšanas ierosinātājam ir jābūt īpašuma īpašniekam vai nomniekam, vai arī iepriekš minēto personu pilnvarotai personai, pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai. Ņemot vērā minēto, lūdzam ierasties Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļā, lai saņemtu konsultāciju tieši par noteiktā adresē norādītas ēkas demontāžas vai atjaunošanas procesu atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un Kuldīgas novada teritorijas plānojuma Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Būvniecības nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās no 15:00 līdz 18:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00. Informācijai pievienojam izvilkumu no 02.09.2014.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, kurā norādīti ar būves nojaukšanu saistītie punkti: 27. Ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz: 27.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu; 27.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka; 27.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem; 27.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti. 32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz: 32.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu; 32.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka; 32.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem; 32.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti. 33. Ierosinot otrās (izņemot 32. punktā minētos gadījumus) vai trešās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no: 33.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par ēkas paredzēto nojaukšanas metodi, ēkai demontējamiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu; 33.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna, norādot tajā nojaucamo ēku un demontējamos inženiertīklus; 33.3. citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem, ja to nosaka normatīvie akti.

17.04.2015 05:18

Sveiki!pie laidu pamatskolas malkas skuna ir sakrauta loti auksta greda ar balkiem.tur tomēr skraida berni.vai tiesam janotiek kadai nelaimei lai saprastu ka katru gadu tadas balku gredas tur nav jakrauj.

Labdien! Paldies par Jūsu vērību! Laidu skola informē, ka bērni ir brīdināti, instruēti un laukums ir ierobežots ar lentu. Tā nav rotaļu zona, bet gan saimnieciskā, kurā bērniem uzturēties ir aizliegts. Kā zināms, skolā ir malkas apkure. Malku skola cenšas sagādāt un sagatavot līdz vasarai. Šobrīd jau daļa ir sazāģēta, taču zāģēšanas darbi turpinās. Plānojot jauno malkas šķūņa būvniecību, bija plānots mainīt malkas krautuves vietu. Skola centīsies šo jautājumu atrisināt.

15.04.2015 05:22

Labdien! Vai tiešām amatpersonas martā darba algu vēl nav saņēmušas, ja tas nav ievietots sadaļā zem budžeta? Vai atsevišķu iestāžu darbinieki šogad algu janvārī un februārī nav saņēmuši vispār, ja attiecīgās ailītes tukšas? Kur var iepazīties ar iepriekšējo periodu amatpersonu darba samaksu, lai salīdzinātu kā cēlusies (vai kritusies) amatpersonu finansiālais nodrošinājums?

Labdien! Pašvaldība rīkojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu, t.i., Iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi. Atalgojums par martu tiks publicēts tuvākajā laikā.

14.04.2015 12:27

Ká varu ar ratińiem tikt lejá no jauná tilta,nákot no veikala "DOMO". Vai jáiet par braucamo daļu?

Labdien! Atbilde uz līdzīgu jautājumu tika sniegta 05.02.2015.: „Labdien! Atbild VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļas vadītājs Arvis Taube: „Diemžēl bijām spiesti šīs barjeras savienot, jo šādi barjeru pārrāvumi tiek vērtēti kā ļoti bīstami (pēdējais piemērs ir traģiskais negadījums 9. novembrī Daugavpilī). Jāatzīmē, ka nebūtu vēlams atrasties neaizsargātam satiksmes dalībniekam starp barjeru un brauktuvi, jo tas arī ir ļoti bīstami, tāpēc diemžēl pašlaik varam tikai lūgt izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus (Vecais tilts) vai veidus (transportlīdzeklis). Informējam, ka VAS Latvijas Valsts ceļi ir uzsākta projektēšanas procedūra Kuldīgas apvedceļa posma rekonstrukcijai no Ventas tilta līdz Mežvaldei. Darba uzdevumā kā viens no uzdevumiem ir uzdots sakārtot gājēju kustību no jaunā Ventas tilta uz Ventas ciematu un tuvējo apkārtni. Šogad rudenī plānots projektēšanas procesu pabeigt, lai gada beigās jau gatavotu būvniecības iepirkumu. Ja nekas neparedzēts nenotiks, nākamgad objektam vajadzētu realizēties”.”

08.04.2015 13:09

Labdien! Vai nav plānots atjaunot Pārventas skatu torni?

Labdien! Šogad pašvaldības budžetā finansējums nav plānots Pārventas skatu torņa atjaunošanai.

14.04.2015 05:36

Sveiki. Redzams, ka pašvaldība pucē pilsētas tēlu, slavē pašvaldības darbiniekus, un pilsētas iedzīvotājus. Tas ļoti priecē, bet ir tāda lieta,kas pēc redzētā nu nemaz vairs nav raksturīgs Kuldīgai. Pats nebūtu redzējis, nemūžam neticētu ka pie mums ir atgriezušies tādi laiki. Zināms, ka nedēļas nogalēs un to vakaros, gan pa pilsētu, gan ārpus tās vizinās jaunieši ar saviem auto. Es jums neiesaku, bet gan lūdzu izplānot slepenu reidu ar VP dalību, un pārbaudīt šos nakts braukātājus personigi un viņu auto. Vairākiem auto bagāžas nodalijumos stāv beisbola nūjas, metāla stieņi, naži, kas atbilst auksto ieroču statusam, kastetes(španneri) un tie tiek izmantoti pret iedzīvotājiem. Tāpat redzēju arī šaujamieročus puišu rokās, un tie pilsētā parādās arvien vairāk. Tas nav normāli, ka mūsu pilsēta paliek kriminogēna. Narkotikas var nopirkt nevis dzīvokļos vai točkās bet mašīnās.Ja jau aiz meitenēm auto lēni brauc, un tajā esošās personas var pateikt lai kāpj mašīnā, vai arī dabūs pa muti, tas vairs neliecina ne par kādu drošību. Jūs teiksiet, kapēc nevēršos mūsu policijā? Mums vēl šinī pilsētā ir jādzīvo, un arī tas, ka augstāk minētie personāži ir paziņas vai radi, mūsu kārtības sargiem, līdzarto viņus likums neaizskar. Lūdzu dariet kautko lietas labā. Paldies.

Labdien! Atbildi sniedz Kuldīgas novada pašvaldības policija: „Neviens nav ziņojis par šādiem gadījumiem pašvaldības policijai. Tiesības kontrolēt un pārmeklēt automašīnas ir Valsts policijas darbiniekiem. Cik zināms pašvaldības policijai, Valsts policija regulāri veic profilaktiskos reidus Kuldīgas pilsētā un novadā. Par visiem šiem notikumiem var informēt Valsts policiju arī anonīmi, zvanot uz telefona numuru 110, kur visas sarunas tiek ierakstītas, līdz ar ko var viegli pārbaudīt, vai uz notikumu ir reaģēts vai nē. Iedzīvotāji var arī droši zvanīt pašvaldības policijai, un tā savas kompetences robežās noteikti rīkosies, kā arī tālāk nodos informāciju pēc piederības.”

14.04.2015 07:05

Labdien! Vēlējos noskaidrot, kad tiks atklāta peldvieta pie Māras dīķa?

Labdien! Šogad turpinās Māras dīķa rekonstrukcijas darbi. Sakārtojot Māras dīķi, nav paredzēts to izmantot kā publisko peldvietu, jo pastāv risks, ka nespēs nodrošināt ūdens kvalitāti atbilstošu peldvietai.

09.04.2015 13:31

veletos pajautat kas vajadzigs ja velos privatmaja likt jumta logu kadidokomenti tam vajadzigi

Labdien! Ja privātmāja atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, tad jumta stāvu iespējams izgaismot ar jumta izbūvi atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 596. punktā norādītajiem parametriem. Ja privātmāja atrodas citur pilsētā vai ārpus apdzīvotas vietas, jumta stāvu iespējams izgaismot arī ar jumta logiem. Kā vienā tā otrā gadījumā nepieciešams izstrādāt atbilstošu būvniecības ieceri pie sertificēta arhitekta un būvinženiera un iesniegt to akceptēšanai Būvniecības komisijā.

01.04.2015 12:54

Lasot Jūsu iedzīvotāju jautājumu atbildes, man rodas iespaids, ka Pašvaldība norobežojas no Pašvaldības teritorijā esošajām, ar Domes lēmumu deliģētām institūcijām un netaisās dot konkrētas atbildes uz Pašvaldības teritorijā notiekošo! Vai tiešām mūsu jautājumi Pašvaldībai, kā arī tieši adresētie I.Bērziņai, jānovirza pakļautības iestādem, kuras vairums tikai atrunājas, bet nepilda solīto? (Kā piemēram KKP) Kādēļ tad vajadzīga šāda sadaļa, ja netiek sniegtas konkrētas atbildes? Kaut vai viens piemērs, par Stendes ielas ceļazīmju atbilstību reālajai ielas zaļās zonas situācijai un atbilstību projektam? Vēl neesmu sagaidījis atbildi, pat noteiktajā termiņā. Ja nevēlaties atbildēt publiski, tad varat arī to darīt e - pastā, kurš jānorāda obligāti uzdodot jautājumu!?

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli! Sadaļa “Jautājiet mums” ir paredzēta konkrētu jautājumu un viedokļu sniegšanai, uz kuriem nozares speciālisti var sniegt konkrētas atbildes. Ja jautājumam ir nepieciešams plašāks skaidrojums, lūdzam Jūs vērsties pie attiecīgā speciālista, rakstīt iesniegumu vai apmeklēt komisijas sēdes. Priekšsēdētāja uz jautājumiem, kas tiek adresēti viņai, sniedz atbildes pati. Attiecībā uz jūsu minēto jautājumu par Stendes ielu, atkārtoti jūs aicinām iesniegt oficiālu iesniegumu Kuldīgas novada Domes Transporta komisijā, par minēto ceļa zīmju izvietošanu.

02.04.2015 08:36

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.